Obustavlja se javni prevoz lica u drumskom saobraćaju

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obustavljanju javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju.

U  cilju suzbijanja bolesti izazvane novim virusom korona COVID-19 u Republici Srpskoj, obustavlja se javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na područnim autobuskim linijama (republičke autobuske linije do 50 kilometara), dok je na snazi vanredna situacija u Republici Srpskoj.

Za praćenje realizacije ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji Republički štabaza vanredne situacije – Akti, kao i stranici Koronavirus u Srpskoj.