Obavještenje o postupku izdavanja ekološke dozvole za kompleks za preradu drveta u Sitnešima

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Srbac obavještava javnost da je po zahtjevu privrednog društva “WOOD-TECH” d.o.o. Sitneši, zastupano po direktoru Ognjenu Tatomiru, pokrenut postupak izdavanja ekološke dozvole za poslovno proizvodni kompleks za preradu drveta, godišnjeg kapaciteta 6000 m³ oblovine godišnje, na zemljištu označenom kao k.č.n.br. 1730/2 K.O. Sitneši.

Uz zahtjev je priloženo:
• Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole izrađeni od strane: „VIZ Zaštita“ d.o.o. Banja Luka, broj 500-51/23 od aprila 2023. godine,
• Lokacijski uslovi broj: 05-364-43/23 od 12.05.2023. godine, izdati od strane Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Srbac,
• Ugovor o zakupu zaključen između „Tat-kom“ d.o.o. Srbac i “WOOD-TECH” d.o.o. Sitneši.

Uvid u dostavljenu dokumentaciju se može izvršiti svakog radnog dana u Opštinskoj upravi opštine Srbac – Šalter sala (info pult) od 7 do 15 časova u periodu od 30.05.2023. godine do 29.06.2023. godine.