Obavještenje o postupku izdavanja ekološke dozvole za farmu za tov brojlera

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dostavilo je zahtjev Opštini Srbac da omogući zainteresovanoj javnosti besplatan uvid u zahtjev podnosioca Srđana Gojkovića iz Kladara, opština Srbac, za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov brojlera, na lokaciji označenoj kao k.č. br. 1463 K.O. Kladari, opština Srbac i dostavljenu dokumentaciju, kao i da navedenu dokumentaciju postavi na zvaničnu internet stranicu.

Postupak po zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole vodi se kod nadležnog organa – Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju u prostorijama Opštinske uprave opštine Srbac – Šalter sala (info pult) od 7:30 do 14:30 časova u periodu od 30.05.2023. godine do 29.06.2023. godine, kao i na internet stranici srbac-rs.com

Zainteresovana javnost mišljenja i primjedbe može dostaviti u roku od 30 dana upisom u knjigu primjedbi ili dostavom ovom organu poštom ili neposredno.

Nakon isteka naznačenog roka,Opština Srbac će mišljenja i primjedbe dostaviti Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, koje vodi predmetni upravni postupak.