Nove strunjače za Centar srednjih škola ,,Petar Kočić” Srbac.

Predsjednik Omladinskog savjeta Srbac Branko Grahovac donirao je Centru srednjih škola ,,Petar Kočić“ Srbac 12 novih strunjača, koje će biti od velike koristi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Grahovac kaže da mu je zadovoljstvo što je bio u mogućnosti da školi pokloni nešto što će svakodnevno biti u funkciji.
,,Drago mi je što je ova donacija namijenjena upravo za predmet fizičko vaspitanje,jer smatram da su sport i fizička aktivnost od izuzetnog značaja za zdrav razvoj mladih ljudi. Nadam se da će biti još načina da se učenicima u školama obezbijede bolji uslovi za boravak pri odvijanju nastave, jer su upravo djeca budućnost naše zemlje“, kaže Grahovac.
Direktor Centra srednjih škola Milenko Živanić zahvaljuje na donaciji i dodaje da su strunjače dobrodošle, jer svaka nova sprava pospješuje izvođenje nastave i olakašava savladavanje gradiva.
,,Zahvaljujem Branku Grahovcu na donaciji i ovom gestu. Strunjače su dotrajale, tako da su nove dobrodošle. Lijepo je znati da naši sugrađani imaju volju da, u skladu sa svojim mogućnostima, obezbijede donacije, a samim tim i drugima daju primjer“, kaže Živanić.
Živanić kaže da se početak sanacije fiskulturne sale očekuje na proljeće, u okviru Projekta energetske efikasnosti, kada je kroz faze planirana sanacija krova, parketa, kancelarije, svlačionica i mokrih čvorova.