Nova finansijska podrška Fondu solidarnosti

Na račun Fonda solidarnosti u protekla dva dana uplaćene su četiri novčane donacije.
Sredstva su uplatili:
Beli-Borna D.O.O. 100 КM,
Tandem GD s.p. Srbac 100 КM,
Srpska pravoslavna crkvena opština Кobaš 100 КM,i
Preduzeće TAT-COM DOO Srbac 200 КM.


Boračka organizacija Srbac se zahvaljuje na novčanoj podršci, a sredstva će biti namjenski upotrebljena za realizaciju programskih aktivnosti Fonda na rješavanju stambene problematike najugroženijih članova BO po utvrđenoj rang listi prioriteta.