Neposredan dijalog predstavnika lokalne vlasti i građana opstine Srbac

Sudeći po aplauzima koji su se čuli na javnoj tribini u Domu kulture Srbac, lokalna vlast može biti zadovoljna podrškom građana kojima su predočeni rezultati rada za tri godine mandatnog perioda.
„Krajem 2016.godine naslijedili smo nelikvidnost i teško stanje u opštinskom budžetu. Nisu plaćana dugovanja prema bankama i dobavljačima, zatim prema radnicima lokalne uprave, odbornicima, stipendistima, roditeljima novorođenih beba, socijalnim i drugim kategorijama, korisnicima grantova među kojima su bile javne ustanove i preduzeća, tako da je skroman budžet od oko 6 miliona maraka u 2017.godini bio opterećen obavezama od 2,4 miliona maraka“, rekao je načelnik Odjeljenja za finansije u Opštinskoj upravi Vladimir Gužvić i dodao da je lokalna vlast pune dvije godine provodila mjere stabilizacione politike, boreći se i za stvaranje prostora za realizaciju važnih investicionih projekata.
„ Za protekle tri godine u realizaciju preko 30 projekata uloženo je 9,6 miliona maraka, od čega je učešće iz opštinskog budžeta iznosilo tek oko 2 odsto, a ostalo je obezbjedila Vlada Republike Srpske i brojni domaći i međunarodni donatori i kreditori“, rekao je načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević i dodao da su najvrijednije investicije u pomenutom periodu bile izgradnja lokalnog puta Crnaja-Šeškovci u dužini od 10,5 kilometatra i puteva Sitneši-Srđevići i Lepenica-Osovica u dužini od po 7 kilometara.
Na tribini se čuo podatak da zaposlenost u opštini Srbac ima tendenciju rasta sa 2.477 radnika u 2016. godini na 2.889 radnika na kraju okotobra ove godine, a takođe je došlo do smanjenja broja lica koja aktivno traže posao putem Biroa rada Srbac sa 1.800 na 1.415.
„I pored dobrih rezultata ne smijemo praviti predah već moramo nastaviti da završimo investicioni ciklus prema Planu kapitalnih investicija za period od 2017.do 2020. Godine“,rekao je načelnik Dragosavljević i uz to najavio rješavanje dva teška goruća pitanja, a ona su kako naći stimulans za povećanje stope nataliteta koja je više od 20 godina u padu i kako zaustaviti migracioni ciklus mladih radnika prema zemljama Evropske unije i Amerike.