Neće biti testiranja učenika na kraju školske godine

Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović rekao je da u Srpskoj neće biti nikakvih testiranje učenika ni polaganja ispita na kraju ove školske godine.
Damjanović je rekao da je, kada se govori o ocjenjivanju učenika u toku nastave na daljinu, riječ o vrednovanju učeničkih radova.

“To može biti rad bilo koje vrste, a jedan od njih biće i domaća zadaća koju učenici dostavljaju, zatim može biti prezentacija, esej ili bilo šta što učenik dostavi”, rekao je Damjanović.

On je napomenuo da, ukoliko učenik i dobije neku ocjenu na osnovu tih radova, ona neće znatno uticati na zaključnu ocjenu, jer će biti vrednovana zajedno sa ocjenema iz prvog polugodišta, kao i sa ocjenama koje je učenik dobio u drugom polugodištu, prije početka nastave na daljinu.

“Ovaj oblik nastave koji se izvodi na daljinu ne trpi pojam sumativnog ocjenjivanja, gdje učenik izađe, odgovara i dobije određenu ocjenu od jedan do pet. Ovdje je riječ o formativnom ocjenjivanju, gdje se prati rad učenika u cijelom vremenskom periodu”, pojasnio je Damjanović.

On je napomenuo da je predviđena i mogućnost da učenici koji nisu mogli iz opravdanih razloga biti aktivni u toku nastave na daljinu, da im se naknadno omogući polaganje razrednog ispita.

Damjanović je istakao i da je Republika Srpska među prvima u regionu počela sa realizacijom nastave na daljinu u vanrednim okolnostima usljed epidemije virusa korona, te da je to bio pravi potez da se učenicima obezbijedi kontinuitet u učenju.

On je istakao da je to uspješno urađeno zahvaljujući i spremnosti učitelja i nastavnika da se prilagode novim okolnostima u radu.

“Učenici redovno imaju kontakt sa svojim nastavnicima i to je novina koju s mo mi uveli, dok drugi nisu ostavili tu mogućnost kontakta učenika sa svojim predmetnim nastavnicima, a ta interakcija je mnogo bitnija od onoga šo učenik čuje preko ekrana”, rekao je Damjanović.

On je izrazio nadu da se u Republici Srpskoj neće odustati od ovog oblika nastave po povratku učenika u učionice, jer je ona budućnost.

Izvor: SRNA