Najava emisije ,,Gost programa Radio-Srpca“

U sutrašnjoj emisiji ,,Gost programa Radio-Srpca“ ugostićemo pedagoga iz Centra za socijalni rad Canu Stojković, sa kojom ćemo razgovarati o ulozi Centra za socijalni rad u zaštiti djece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe.
Povod za razgovor na pomenutu temu je Dječija nedjelja, koja će na području naše opštine biti obilježena od 7. do 13. oktobra, pod ovogodišnjim sloganom ,, Moja sedmica, moja godina“. Učešće u programu će uzeti oko 150 djece iz vaspitnih i obrazovnih ustanova, a cilj je da se promovišu prava djeteta i šira javnost upozna sa potrebama djece, potrebom za njihovim odrastanjem u jednakim uslovima, kao i da se utiče na poboljšanje društvene brige za djecu i na jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite.
Budite sa nama sutra u 10 časova!