Nacrt regulacionog plana sportskog centra u Kladarima na javnom uvidu od 18. juna

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti obavještava javnost da će na javni uvid biti izložen nacrt pod nazivom “Regulacioni plan sportski centar u mjestu Kladari“.

Nacrtom reuglacionog plana obuhvaćen je prostor smješten u zapadnom dijelu opštine Srbac, u naseljenom mjestu Kladari, u ukupnoj površini od cca 2,18 ha, neposredno u blizini magistralnog puta Nova Topola-Srbac i biće izložen na javni uvid u prostorijama Opštinske uprave opštine Srbac – Šalter sala (info pult) od 7 do 15 časova i prostorijama „HKP CONSULTING“, d.o.o., Banja Luka, ulica Petra Kočića broj 5 od 8 do 16 časova, u periodu od 18.06.2024. do 18.07.2024. godine.

Nacrt regulacionog plana biće objavljen i na internet stranici Opštine Srbac – www.srbac-rs.com.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 18.07.2024. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Opštinskoj upravi opštine Srbac – Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno – komunalne djelatnosti.