Načelnik donio novu naredbu o sprovođenju mjera do 1.jula

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević donio je novu naredbu o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona.

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva zabranjuju se na teritoriji Opštine Srbac od 21.06.2021. do 01.07.2021.godine:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,

2) sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica,

2. U periodu od 21.06.2021. do 01.07.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 6 do 24 časa:– svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),– priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.)

3. Od 21.06.2021. do 01.07.2021. godine u periodu od 24 do 6 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

4. Od 21.06.2021. do 01.07.2021. godine, a izuzetno od tačke 1. podtačke 1) ove Naredbe dozvoljavaju se:

1) takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo poštovanje propisanih mjera,

2) organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

5. Dozvoljene aktivnosti iz ove Naredbe sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

6. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

7. Izuzetno od tačke 6. ove Naredbe od obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

8. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

9. Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 3. ove Naredbe sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog objekta.

10. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,

5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluga u slučaju nepoštovanja mjera.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

12. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“

14. Svi subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

15. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Srbac putem nadležnih inspektora i Кomunalna policija u sastavu ovog Odjeljenja. Odjeljenje za inspekcijske poslove će o izvršenom nadzoru blagovremeno obavještavati Načelnika Opštine u funkciji Кomadanta opštinskog štaba za vanredne situacije.

16. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17, 42/20 i 98/20).

17. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, primjenjuju se:– Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID-19) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20) i– Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/20).

18. Ovom Naredbom prestaje da važi Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19) broj 02-022-126/21 od 07.06.2021. godine

19. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Srbac.“