Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavilo konkurs za sportske stipendije

Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavilo je konkurs za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima koje se finasiraju iz budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

Konkurs je objavljen 12. jula 2023. godine u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta gdje možete preuzeti potreban obrazac.

Pravo učešća na konkursu ima sportista koji ispunjava sljedeće uslove:

a) da je državljanin Republike Srpske;

b) da je rođen 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., i 2009. godine;

v) da je član sportskog udruženja – kluba koji je udružen u sportski savez Republike Srpske;

g) da se u tekućoj godini aktivno bavi sportskim aktivnostima, te da je u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH;

d) da aktivno i savjesno ispunjava obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru sportskog saveza Republike Srpske;

đ) da redovno pohađa školu ili fakultet i da se zalaže na svom stručnom obrazovanju.

Pored navedenih informacija vezano za prijavu i sve ostale informacije navedene su u Konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.