LU”Srna” Srbac.Pripreme za polaganje lovačkog ispita

Lovačko udruženje”Srna” Srbac ,obavještava lovce da Lovački savez RS vrši aktivnosti na prikupljanju podataka od korisnika lovišta o broju kandidata koji su ispunili uslove za polaganje lovačkog ispita,odnosno koji su obavili pripravnički staž.

U skladu sa tim će se planirati termini održavanja ispita po regijama, o čemu će kandidati preko svojih lovačkih udruženja, ali i putem sajta Lovačkog saveza biti blagovremeno obaviješteni,a više dodatnih informacija kandidati mogu dobiti i u Lovačkom udruženju”Srna”Srbac.
Lovački Savez prati aktuelnu situaciju sa virusom korona,i sve aktivnosti biće usklađene sa aktuelnim mjerama Republičkog štaba.
Iz Lovačkog saveza Republike Srpske,upućen je poziv svim udruženjima da u što kraćem roku dostave Savezu spiskove kandidata koji su ispunili uslove za polaganje lovačkog ispita, odnosno spiskove sa kandidatima koji su obavili pripravnički staž kako bi se pravovremeno moglo pristupiti organizaciji polaganja lovačkih ispita.