Kontakt telefoni za očitavanje potrošnje električne energije

Radna jedinica Elektrodistribucije Srbac obavještava kupce da mogu javiti stanje svog brojila u periodu od 30. marta do 2. aprila na sljedeće brojeve telefona: 051/745-570, 051/741-004 i 051/741-484.

Očitavanje potrošnje na ovakav način vrši se u skladu sa odlukama i preporukama Vlade Republike Srpske i Uprave “Elektroprivrede RS” u borbi protiv širenja virusa korona, a sve u cilju smanjenja neposrednih kontakata sa kupcima električne energije.

Dostava podataka se može izvršiti i putem besplatne info-linije 0800 50 116 ili elektronskom poštom na adresu: callcentar@elektrokrajina.com.

Za mjerna mjesta za koja ne budu dostavljeni podaci od strane krajnjeg kupca primjenjivaće se mehanizam izračuna potrošnje na osnovu utrošene električne energije iz odgovarajućeg perioda u prethodnoj godini, kako je to propisano članom 81, stav (2) tačka a) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – prečišćen tekst (“Sl. glasnik Republike Srpske” broj 85/08, 79/10 i 67/12).

Konačna količina isporučene električne energije će se utvrditi nakon sticanja uslova za pristup mjernom mjestu, a u skladu sa članom 81, stav (3) Opštih uslova, čime će sva neslaganja biti korigovana u narednom periodu kako kupci ne bi bili oštećeni.