Javni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je danas Javni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade vaspitačima i stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama te nastavnicima, stručnim saradnicima i školskim bibliotekarima u osnovnim školama za postignute izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, te doprinos kvalitetnijem vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj, u radnoj/školskoj 2022/2023. godini
Kandidate za dodjelu Svetosavske nagrade, zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Republike Srpske, mogu predlagati predškolske ustanove, na prijedlog stručnog vijeća ili stručnog tima, osnovne škole i strukovna udruženja vaspitno-obrazovnih radnika.
Svetosavska nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade, a u sladu sa osnovnim uslovima i posebnim kriterijumima preciziranim navedenim javnim pozivom.
Rok za dostavljanje prijava na javni poziv za zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim školama je 15.12.2022. godine, dok će javni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade za zaposlene u srednjim školama biti raspisan naknadno.
Javni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade vaspitačima i stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama te nastavnicima, stručnim saradnicima i školskim bibliotekarima u osnovnim školama, uz prateći obrazac prijav, dostupan je na Portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.