Javni poziv za banjsko liječenje ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.
Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od prve do desete kategorije i članovima porodica poginulih boraca kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije.
Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose nadležnom opštinskom organu za boračko-invalidsku zaštitu, a uz zahtjev je potrebno priložiti sledeće dokaze:
-rješenje nadležnog organa o statusu RVI ili člana PPB,
-rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,i
-nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2020.godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije ministarstva u protekle tri godine godine kao i RVI-amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu, u skladu sa Pravilnikom Fonda.

Realizacija projekta banjske rehabilitacije trajaće u periodu od 1.aprila do 30.septembra tekuće godine, a pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.
Rok za podnošenje zahtjeva je 27.3.2020.godine.