Javni poziv za angažovanje volontera za vrijeme opasnosti od virusa korona

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske objavila je javni poziv za angažovanje volontera prema iskazanim potrebama u dostavi hrane i lijekova licima u Republici Srpskoj starosti preko 60 godina dok traje opasnost od korona virusa.

Predmet ovog javnog poziva je angažovanje volontera u okviru Republičke uprave civilne zaštite. Prijavljenim i angažovanim volonterima je obezbijeđena konstantna i puna preventivna zdravstvena zaštita.

Pravo prijave na javni poziv imaju sva lica koja su se prijavila u Bazu volontera Republičke uprave civilne zaštite RS i ostali volonteri starosti od 18 do 30 godina.

Volonteri mogu podnijeti prijave u područnim odjeljenjima Republičke uprave civilne zaštite RS u Banjaluci, Doboju, Bijeljini, Sokocu i Trebinju. Primljene prijave imaće Republička uprava civilne zaštite RS, Institut za javno zdravstvo RS, lokalne zajednice i članovi kriznih štabova.

Odluku o izboru i rasporedu volontera donosi Republička uprava civilne zaštite RS u koordinaciji sa Institutom za javno zdravstvo RS i jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Volonterski rad trajaće do prestanka potrebe za volonterskim radom što će odrediti Republička uprava civilne zaštite RS i nadležne institucije Republike Srpske.

Prijava se vrši lično ili telefonski u područnim odjeljenjima Republičke uprave civilne zaštite RS:

PO Banja Luka (Vojvode Radomira Putnika 17). Telefon: 121, 051/211-376.

PO Doboj (Braće Jugovića 1). Telefon: 121, 053/241-717.

PO Bijeljina (Knez Ivo od Semberije 47-C). Telefon: 121, 055/207-386.

PO Sokolac (Glasinačka bb). Telefon: 121, 057/448-236.

PO Trebinje (Nemanjina 7). Telefon: 121, 059/261-179.

Kandidati koji su se prijavili na javni poziv za angažovanje po mjestu boravka volontera u dostavi hrane i lijekova licima starosti preko 60 godina, a ne nalaze se u Bazi volontera Republičke uprave civilne zaštite RS, trebaju prilikom prijave, uz pomoć radnika RUCZ RS koji zaprima prijavu, ispuniti prijavni obrazac.

Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnijeti od dana objave javnog poziva u medijima i na službenoj internet stranici Republičke uprave civilne zaštite RS dok traje potreba za volonterima.