Javni konkurs za izbor korisnika stambene jedinice u zgradi za mlade bračne parove

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević raspisao je javni konkurs za podnošenje prijava za izbor korisnika projekta „Zgrada za mlade bračne parove u Srpcu“.
Stambena jedinica za koju se vrši izbor korisnika projekta nalazi se na drugom spratu, stan broj 7, trosoban, površina 69,22 m2.
Cijena stambenog prostora je definisana odlukom Skupštine opštine Srbac i iznosi 1.200 KM po m2.
Kandidat ima pravo da se prijavi na konkurs ako ispunjava sledeće opšte uslove:
1) Da je državljanin Republike Srpske i BiH, a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da ima mjesto prebivališta u opštini Srbac, najmanje dvanaest mjeseci prije raspisivanja konkursa, što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu,
3) Da nema rješeno stambeno pitanje (podnosilac zahtjeva i partner) – nekretninu za stanovanje u vlasništvu u Republici Srpskoj i inostranstvu, a što se dokazuje ovjerenom izjavom (obrazac Izjave nalazi se u prilogu ovog Poziva), i uvjerenjem iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove da nema u vlasništvu nekretninu, niti je imao u vlasništvu nekretninu za stanovanje na teritoriji opštine Srbac i teritoriji opštine koja predstavlja mjesto stalnog zaposlenja.
4) Bračni status – da je u bračnoj zajednici i da jedan od supružnika ima do 35 godina života, što dokazuje izvodom iz matične knjige vjenčanih i izvodom iz matične knjige rođenih ili da je samohrani roditelj – roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo nad djetetom starosti do 40 godina jer je:
Drugi roditelj umro ili nije poznat – dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih za dijete i izvodom iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ;
Drugom roditelju oduzeto roditeljsko pravo – dokazuje se odlukom nadležnog organa o oduzimanju roditeljskog prava drugog roditelja ;
Maloljetno dijete povjereno njemu kao zakonskom zastupniku na brigu, staranje i vaspitanje – dokazuje se odlukom nadležnog organa kojom se maloljetno dijete povjerava na brigu, staranje i vaspitanje roditelju kao podnosiocu zahtjeva i zakonskom zastupniku maloljetnog djeteta.
Kandidati će se bodovati prema sljedećim uslovima:
1) Starosna dob kandidata (boduju se oba supružnika):
a) supružnika
do 30 godina starosti – 20 bodova
od 30 do 35 godina starosti – 15 bodova
od 35 do 40 godina starosti – 10 bodova
bodovanje se vrši na osnovu dostavljenih izvoda iz matične knjige rođenih,
b) samohranog roditelja
do 30 godina starosti – 30 bodova
od 30 do 35 godina starosti – 22,50 boda
od 35 do 40 godina starosti – 15 bodova
bodovanje se vrši na osnovu dostavljenih izvoda iz matične knjige rođenih,
2) Broj djece u porodici:
jedno dijete – 15 bodova
dvoje djece – 30 bodova
troje i više djece u porodici – 45 bodova
bodovanje se vrši na osnovu dostavljenih izvoda iz matične knjige rođenih za svako dijete,
3) Posebne kategorije (boduju se oba supružnika):
djeca poginulih boraca – 20 bodova
djeca ratnih vojnih invalida (I i II kategorija) – 10 bodova
roditelji djece sa poteškoćama u razvoju – 15 bodova
bodovanje se vrši na osnovu rješenja nadležnog organa,
4) Stručna sprema (boduju se oba supružnika):
Srednja stručna sprema (3 godine) – 5 bodova
Srednja stručna sprema (4godine) – 7,50 bodova
Visoka stručna sprema (180 ECTS bodova) – 10 bodova
Visoka stručna sprema (240 ECTS bodova) – 12,50 bodova
Visoka stručna sprema (300 i više ECTS bodova) – 15 bodova
bodovanje se vrši na osnovu priložene diplome o završenoj stručnoj spremi,
5) Dodato se boduju sledeća zanimanja (boduju se oba supružnika):
Doktor medicine – 15 bodova
Inženjer elektrotehnike – 15 bodova
Inženjer mašinstva – 15 bodova
bodovanje se vrši na osnovu priložene diplome o završenoj stručnoj spremi.
Prijave na Javni konkurs (obrazac 1) dostavljaju se na adresu opštine, lično ili preporučeno putem pošte, u zatvorenoj koverti s naznakom JAVNI KONKURS za podnošenje prijava izbor korisnika projekta „Zgrada za mlade bračne parove u Srpcu“ NE OTVARAJ.
Potrebne obrasce možete preuzeti u šalter sali opštine Srbac ili na internet stranici srbac-rs.com
Javni konkurs je otvoren do 17.06.2023. godine. U slučaju potrebe, trajanje konkursa se može produžavati uz naznačavanje novog roka.
Sve informacije u vezi sa Javnim konkursom možete dobiti kod Odjeljenja za opštu upravu, tel. 051/740-001, lokali 101 i 204, Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti, lokal 211 kao i Službi načelnika opštine Srbac lokal 205.