Izvor dobio donaciju u iznosu od 1.700 KM

Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama ,,Izvor“ Srbac dobilo je vrijednu novčanu donaciju. Radi se o iznosu od 1.700 KM, a sredstva je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS iz granta od igara na sreću.

Predsjednica Udruženja Mira Tatić kaže da je donacija u Izvor stigla posredstvom Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima ,,MeNeRaLi“ Banja Luka.

,,Zahvaljujem sekretaru Saveza Gospavi Rađen Radić sa kojom imamo odličnu saradnju i koja nas je prethodnih godina redovno posjećivala. Naša druženja i posjete su izostale tokom pandemije virusa korona, ali čim situacija bude bolja, rado ćemo je ponovo ugostiti“, kaže Mira Tatić i dodaje da ovo nije prva donaciju koju je Savez obezbijedio. Prošle godine članovima Udruženja podijeljeni su paketi hrane i higijene.

Ove godine novčana donacija je obezbijeđena za svih 29 udruženja, koliko ih ima ukupno u Republici Srpskoj.