Izmjena radnog vremena Pošta Srpske

Pošte Srpske obavijestile su korisnike da su, na osnovu analiza i prijedloga radnih jedinica, a u skladu sa članom 5. Pravilnika o mjerama i postupanju u kriznoj situaciji pojave virusa korona, izmjenile radno vrijeme pošta sa korisnicima poštanskih usluga.

Izmijenjeno radno vrijeme će se primjenjivati od danas, 20.03.2020. godine (petak), do daljeg.

Kada je riječ o poštama na području opštine Srbac, radno vrijeme je sljedeće:

78420 Srbac – od 8 do 16 časova (ponedjeljak-petak)

                         – od 8 do 14 časova (subota)

78422 Sitneši – od 8 do 13 časova (ponedjeljak-petak)

                              – od 8 do 13 časova (subota)

78423 Kobaš – od 8 do 13 časova (ponedjeljak-petak)

                          – od 8 do 13 časova (subota)

78424 Kukulje – od 7 do 12 časova (ponedjeljak-petak)

                           – od 7 do 12 časova (subota)

78428 Nožičko – od 7 do 12 časova (ponedjeljak-petak)

                              – od 7 do 12 časova (subota)

78429 Razboj LJ. – od 7.30 do 12.30 časova (ponedjeljak-petak)

                                – od 7.30 do 12.30 časova (subota)

Pošte Srpske mole sve korisnike za razumijevanje, a o svim eventualnim izmjenama će korisnici biti blagovremeno informisani.