Izmjena naredbe o obaveznom sprovođenju epidemioloških mjera

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević donio je naredbu o izmjeni Naredbe o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19).

U Naredbi broj 02-022-104/21 od 26.04.2021. godine tačka 10. mijenja se i glasi:

„Od 26.04.2021. do 10.05.2021. godine dozvoljavaju se organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica kao i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji sportska takmičenja obavljaju na otvorenom (atletika, auto i moto sport, vazduhoplovni sportovi, biciklizam, fudbal, kajak, rafting, planinarstvo, sportovi podvodnih aktivnosti, smučanje, sportski ribolov, veslanje, streličarstvo, tenis i konjički sportovi) te profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji takmičenja obavljaju u zatvorenom, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.“

Ova naredba stupa na snagu odmah, a objaviće se u Službenom glasniku opštine Srbac.