Human gest Gorana Vasića: veš mašina za četveročlanu porodicu Milanović iz Korova

Srbački karatista Goran Vasić, poklonio je novu veš mašinu porodici Nikole Milanovića koji živi sa suprugom Ginom, jedanaestogodišnjim sinom Draženom i majkom Nevenkom, u kući koja nema opremljeno kupatilo.Vasić je ujedno predsjednik Savjeta Mjesne zajednice u srbačkom selu Кorovi tako da je dobro upoznat sa prilikama u svim domaćinstvima koja se nalaze u stanju socijalnih potreba. Ovaj vrijedni sportista zaposlen je u Šumskoj upravi Srbac i uz to u slobodnom vremenu se bavi tovom pilića za potrebe Кlaonice peradi „Perutnina Ptuj“ Srbac sa kojom ima ugovor o isporuci 44 hiljade utovljanih pilića u jednom turnusu.

„Radi se o jednoj čestitoj porodici u kojoj niko nije u stalnom radnom odnosu, tako da Nikola i njegova supruga Gina uglavnom rade na nadnicu u peradarskim farmama, posebno kada pilići stignu za isporuku“, kaže Vasić i dodaje da je Nikolu dobro upoznao jer povremeno radi i na njegovoj farmi.

„Gest moga komšije Gorana ganuo je našu porodicu jer od sada moja supruga neće morati da veš i radna odijela pere ručno. Ovo mu nikad neću zaboraviti, pa se nadam da će biti dobrih ljudi da mi pomognu da opremim kompletno kupatilo u koje sam uveo vodu“, kaže Nikola (44). Кao predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Goran nam je naveo neke prioritete, a to su završetak gradnje pravoslavnog hrama u ovom selu za koji je Ministarstvo za finansije RS doniralo bakarni krov, zatim izgradnja asfaltnog puta koji će povezati zaseoke Gornji i Donji Кorovi, izgradnja propusta za oborinske vode prema rijeci Savi i izgradnja svlačionice za potrebe lokalnog fudbalskog kluba.