Građani poštuju mjere kućne izolacije, u slučaju kršenja određen smještajni objekat u Bardači

Štab za vanredne situacije opštine Srbac donio je danas odluku da trening centar Prirodno-matematičkog fakulteta na Bardači bude lokacija za karantin lica koja prekrše mjere izolacije, a njihov boravak u ovom objektu odvijaće se pod strogim medicinskim i policijskim nadzorom.

Ovakva odluka uslijedila je nakon što je Republički štab za vanredne situacije juče donio zaključak kojim su lokalne zajednice dužne da u roku od 24 časa obezbijede karantin za osobe koje zbog neodgovornog ponašanja dovode u opasnost svoj život, ali i ljudi oko sebe.

Komandant štaba i načelnik opštine, Mlađan Dragosavljević, rekao je da ovaj objekat zadovoljava sve tražene uslove za smještaj navedenih lica.

“Iskreno se nadamo da neće biti potrebe za tim i da će građani kojima je izdato rješenje o kućnoj izolaciji biti dovoljno disciplinovani da poštuju izrečene mjere”, rekao je načelnik Dragosavljević.

Direktor Doma zdravlja, Mirko Stojić, rekao je da je trenutno 250 ljudi pod ljekarskim nadzorom, od čega je najveći broj lica koja su došla iz inostranstva i nalaze se u samoizolaciji, a među njima je i 14 osoba koje su imale kontakt sa zaraženim licem.

“Proteklog vikenda je osoba iz Kukulja zaražena korona virusom puštena kući jer nema više simptoma ove bolesti. U kućnoj izolaciji provešće još najmanje sedam dana, baš kao i 14 osoba koje su s ovim licem bile u kontaktu. Ako ne bude novih slučajeva, možemo smatrati da će ovaj klaster biti ugašen”, rekao je Stojić.

On dodaje da je još četvoro lica pod strožijim ljekarskim nadzorom jer su imale rizične kontakte sa zaraženim osobama iz drugih gradova, a nalaze se takođe u kućnoj izolaciji.

“Angažovali smo sve medicinske resurse a naročito smo pojačali higijensko-epidemiološku službu sa još osam zdravstvenih radnika. U rezervi su nam i penzionisani ljekari iz naše opštine koji su spremni da se odazovu pozivu ukoliko to bude potrebno”, naglasio je Stojić.

Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, Nenad Bilanović, rekao je da je od 18. do 22. marta izvršeno 436 inspekcijskih kontrola poštovanja mjera kućne izolacije i da su ljudi u najvećem broju slučajeva poštovali izdate naredbe.

“Prvog dana kontrole bilo je većih problema, ali smo ljude uglavnom upozoravali i najavili da će biti primjenjivane novčane i druge kazne u slučaju nepoštovanja, tako da je situacija sada znatno bolja. Kontrole vršimo i više puta u toku dana”, rekao je Bilanović.

Komandir Policijske stanice Srbac, Nebojša Novaković, rekao je da građani Srpca takođe poštuju policijski čas i apelovao još jednom da se ne organizuju javna okupljanja u skladu sa naredbama republičkog i opštinskog štaba jer će biti izdati prekršajni nalozi.

“Imali smo dosta poziva lica sa 65 ili više godina kojima je potpuno zabranjeno kretanje i koja moraju zadovoljiti zdravstvene ili druge hitne potrebe. U takvim slučajevima, koji se pokažu kao opravdani, izaći će se u susret takvim licima u vidu potvrda o potrebi kretanja koje se izdaju u MUP-u, a važno je da pored toga obavezno imaju i potvrdu porodičnog ljekara. Osobe koje se moraju kretati zbog obavljanja neophodnog procesa rada dužne su da izvade potvrdu kod svojih poslodavaca”, rekao je Novaković.

On je takođe apelovao građanima kojima je izdato rješenje o kućnoj izolaciji da se pridržavaju naredbi jer su predviđene novčane i zatvorske kazne, a iz republičkog štaba je najavljeno da će se početi objavljivati imena i prezimena, kao i adrese ljudi koji krše kućnu izolaciju.

Član opštinskog štaba, Dalibor Košutić, rekao je da su i predsjednici Savjeta mjesnih zajednica dobili spiskove ljudi koji se nalaze u kućnoj izolaciji kako bi mogli pratiti da li poštuju propisane mjere, a sličan spisak dostavljen je i policijskoj stanici koja takođe ima uvid koje osobe se nalaze u izolaciji i do kog vremenskog perioda.

Na sjednici štaba je još jednom sugerisano privrednim subjektima da poštuju mjere prevencije i redovno vrše dezinfekciju a upućena je i preporuka poslodavcima da omoguće radnicima, čiji član porodice se nalazi u kućnoj izolaciji, da ne dolaze na posao i prilagode svoj proces rada u skladu sa vanrednom situacijom.

Sjednici štaba prisustvovao je i protonamjesnik Željko Sarić koji je rekao da građani poštuju zaključak republičkog štaba o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima, što je vidljivo na vjerskim službama kojima prisustvuje minimalan broj vjernika. On je rekao da je upućen apel vjernicima da prilikom sahrana svojih najmilijih to obavljaju u užem krugu porodice i ne organizuju zadušni ručak a da prilikom zadovoljavanja osnovnih vjerskih potreba u hramovima poštuju propisan razmak i ne okupljaju se u većim grupama.

Tokom sjednice je donesena odluka o formiranju radne grupe koju će činiti predstavnici Opštinske uprave, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta i koja će sačiniti plan djelovanja pružanja pomoći osobama starije životne dobi oko snabdjevanja osnovnim životnim potrepštinama, ukoliko nemaju bliskih srodnika i nisu u mogućnosti na bilo koji način da dođu do namirnica i lijekova tokom vanredne sitaucije.

Proteklih dana već se radilo na tom pitanju angažovanjem volontera Crvenog krsta koji su prikupljali zahtjeve građana telefonskim putem.

Takođe je konstatovano da je republički štab juče donio zaključak kojim se ograničava rad apoteka radnim danima od 8 do 18 časova i nedjeljom od 8 do 13 časova.

Članovi štaba na kraju su donijeli odluku o privremenom obustavljanju rada vrtića jer zaključno sa današnjim danom nema više djece koja dolaze u ovu ustanovu. Dogovoreno je da će vrtić ponovo biti otvoren ukoliko se za time ukaže potreba, o čemu će javnost biti informisana na vrijeme.