Fond solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac kreće u realizaciju svojih programskih ciljeva i zadataka

Nakon skoro osam mjeseci od formiranja, Fond solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac počeo je sa radom, odnosno sa aktivnostima na realizaciji svojih programskih ciljeva i zadataka.

Fond  je i u proteklom periodu radio, ali su se aktivnosti uglavnom svodile na animaciju, odnosno na predstavljanju Fonda kako članovima Boračke organizacije opštine Srbac tako i institucijama na lokalnom i Republičkom nivou. Vođene su aktivnosti na prikupljanju sredstava u Fond sa kojima će se realizovati i pružati pomoć članstvu.

 U navedenom periodu prikupljena su inicijalna sredstva koja su dovoljna kako bi Fond mogao početi sa aktivnijim radom. Najveći dio sredstava prikupljen je od strane naših članova u vidu godišnje članarine u visini od šest KM, a treba istaći i pomoć od strane Opštine Srbac, Boračke organizacije Republike Srpske i Komunalnog preduzeća ,,Vodovod“ AD Srbac koji su novčanim sredstvima pomogli rad Fonda.

Donesena je i Odluka da se krene sa pružanjem pomoći u rješavanju stambene problematike najugroženijem članstvu jer je ovaj problem konstatovan kroz rad organa BO na terenu, kao i kroz zahtjeve mjesnih boračkih organizacija, te članova BO opštine Srbac.

U pripremi prve sjednice Komisije Fonda zatraženi su podaci od mjesnih boračkih organizacija da Komisiji dostave svoje prijedloge po pitanju navedene problematike. Kada su dostavljeni podaci, odnosno lični zahtjevi članova BO za rješavanjem stambene problematike, održana je prva sjednica Komisije na kojoj su razmatrani navedeni zahtjevi i na kojoj je formirana i lista prioriteta za rješavanje zahtjeva, a s obzirom na trenutne mogućnosti Fonda solidarnosti.

Na osnovu raspoloživih podataka o stambenoj situaciji, kao i na osnovu ostalih socijalno ekonomskih karakteristika podnosilaca zahtjeva,  Komisija Fonda je odlučila:

Utvrđuje se lista prioriteta u rješavanju stambene problematike:

1. G.Srđevići – Rudnik Slavko,

2.Razboj L. – Crnomarković Zoran,

3.Nova Ves – Mirjanić Drago,

4.Kukulje – Balaban Ostoja,

5.Lilić – Sivac Mile,

6.D.Lepenica – Stojković Radenko,

7.Kobaš – Bakonić Fikret,

8.Povelič – Sekulić Dragan,

9.Sitneši – Vrejić Simo,

10.Bardača – Marić Gojko,

11.Nožičko – Žujić Sveto,

12.Korovi – Ilić Zoran,

13.Kaoci – Vujanović Stojan,

14.Dugo Polje – Oljača Dragan,

15.S.Martinac – Mikulić Aco,

16.G.Lepenica – Stojić Slobodan,

17.Kladari – Kragulj Veselin,

18.Prijebljezi – Majstorović Luka,

19.Glamočani – Stanišljević Duško,

20.Srbac – Nuždić Danko,

21.Bajinci – kada dostave prijedlog,

22.Ćukali – kada dostave prijedlog.

2.Do kraja kalendarske godine Fond će odobriti sredstva za nabavku građevinskog materijala za izgradnju dvije kuće, kvadrature jednosobnog stana za borce Rudnik Slavka iz Gornjih Srđevića i Crnomarković Zorana iz Razboja Lijevča.

Cilj je da se ove kuće izgrade, odnosno stave pod krov do kraja kalendarske godine.

Na sličan način se namjerava izaći u susret i pomoći i borcima Mirjanić Dragi iz Nove Vesi i Balaban Ostoji iz Kukulja.

Kuće za ovu dvojicu boraca su u planu da se grade početkom 2021.godine, s tim da u slučaju povoljne finansijske situacije u Fondu i većeg priliva sredstava u Fond u ovoj godini, sa realizacijom izgradnje ovih kuća bi se krenulo do kraja tekuće godine.

3.Komisija Fonda je donijela i Odluku da se odobre sredstva za nabavku građevinskog materijala neophodnog za renoviranje stambenog prostora i poboljšanje životnih uslova za sledeće borce:

Sivac Milu iz Lilića,

Stojković Radenka iz Donje Lepenica i

Bakonić Fikreta iz Kobaša.

4.Po realizaciji projekata iz tačke 2. i tačke 3. kreće se u realizaciju zahtjeva ostalih članova BO opštine Srbac na osnovu liste prioriteta. Plan je da to bude u 2021.godini.

5.Komisija Fonda je donijela Odluku da se uputi Javni poziv firmama koje vrše prodaju građevisnskog materijala na području opštine Srbac da Fondu dostave svoje ponude na dostavljene specifikacije građevinskog materijala neophodnog za realizaciju navedenih i planiranih projekata kako bi Komisija Fonda mogla izabrati najpovoljnijeg ponuđača sa kojim bi bio zaključen i Ugovor o saradnji.

6.Komisija Fonda apeluje na članove Boračke organizacije opštine Srbac koji još uvijek nisu platili članarinu za 2020.godinu, a koja na godišnjem nivou iznosi šest KM, da tu svoju statutarnu obavezu ispune i na taj način pomognu u rješavanju stambene i druge problematike boračkih kategorija građana opštine Srbac-

7.Komisija Fonda takođe upućuje i poziv svim privrednim subjektima na području opštine Srbac, Javnim preduzećima i ustanovama, pojedincima odnosno građanima opštine Srbac, da u skladu sa svojim mogućnostima novčano pomognu Fond solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac, i da na taj način podrže njegov rad i aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja naših članova.

8.Komisija Fonda će redovno, blagovremeno i objektivno  obavještavati svoje članstvo kao i javnost o svom radu i o rezultatima rada Fonda solidarnosti.