Edukativna predavanja Policijske stanice Srbac

Policijski službenici Policijske stanice Srbac u okviru preventivnih aktivnosti koje spadaju u redovne, danas su počeli sa programom edukacije učenika, koja obuhvata teme koje se odnose na maloljetničku delikvenciju.  Na predavanjima će biti riječi o štetnosti i posljedicama zloupotrebe narkotika i o vršnjačkom nasilju, te o bezbijednosti maloljetnika na internetu.

Edukacije na navedene teme su sada objedinjene, a kao i prethodnih godina, vršiće se u svim školama na području opštine Srbac.

Danas su predavanja održana u područnoj školi ,,Dositej Obradović“ Ćukali, a sutra će biti u Osnovnoj školi,,Vuk Karadžič“ Sitneši. U organizaciji škole i Policijske stanice Srbac, na predavanje su bili pozvani i roditelji, kako bi iz prve ruke bili informisani o ovim važnim temama, ali i kako bi mogli dobiti pouzdane odgovore na  svoja pitanja.