Dvadeset i peta sjednica Skupštine opštine Srbac u petak, 24. novembra

Predsjednik Skupštine opštine Srbac, Miloš Budić, zakazao je za petak, 24. novembra, 25. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj će se naći 18 tačaka dnevnog reda.

Sjednica će početi u 10 časova.

Dnevni red:

 1. Izvod iz zapisnika sa 24.sjednice SO-e Srbac,
 2. Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa Budžeta opštine Srbac za 2023.godinu,
 3. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Srbac za 2023.godinu,
 4. Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2024.godinu,
 5. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2024.godinu,
 6. Izvještaj o realizaciji Odluka koje je donijela Skupštine opštine Srbacza period 01.01.2023.-30.06.2023. godine,
 7. Prijedlog Programa komunalnog uređenja mjesta Srbac za 2024.godinu,
 8. Prijedlog Odluke dugoročnom zaduženju opštine Srbac,
 9. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni usluge u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac za 2024.godinu,
 10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata u školskoj 2023/2024.godini,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac,
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac,
 15. Prijedlog Rješenja o razrešenju Aleksandra Stojakovića dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac,
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Opšine Srbac u skupštinu Javnog preduzeća „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banjaluka,
 18. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.