Dopuna saopštenja o mogućnosti ograničenog rada na dan državnog praznika 3. maja

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević dopunio je saopštenje o mogućnostima ograničenog rada na dane državnih praznika, Međunarodnog praznika rada i Dana pobjede nad fašizmom.

Ovom dopunom je definisano da je ponedjeljak 3. maj neradni dan, a izuzetno mogu da rade u ograničenom radnom vremenu od 8 do 12 časova, privredna društva i preduzetnici na području opštine Srbac koji obavljaju trgovinsku djelatnost prehrambenim proizvodima i djelatnost prodavnica mješovite robe, poljoprivredne apoteke kao i drugi trgovinski objekti, ukoliko imaju potrebu da rade na dane navedenog praznika.

Prvog i drugog maja navedeni subjekti takođe mogu da rade u ograničenom radnom vremenu od 8 do 12 časova.

Deveti maj, Dan pobjede nad fašizmom, je neradni dan, osim za subjekte obuhvaćene Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Srbac, odnosno Naredbom načelnika opštine.

U dane praznika dužni su da rade:

– Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: proizvodnju, distribuciju i isporuku vode u vremenu od 00 do 24 časa, te vrše održavanje vodovodnih i odvodnih instalacija – dežurstvo, u vremenu od 00 do 24 časa,

– Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: koje se odnose na pružanje pogrebnih usluga, zavisno od potrebe i vremenskih uslova u vremenu od 00 do 24 časa,

– Teritorijalna vatrogasna jedinica Srbac u vremenu od 00 do 24 časa, odnosno organizovanje dežurstva i pripravnosti zavisno od procjene opasnosti,

– Civilna zaštita u vremenu od 00 do 24 časa, odnosno organizovanje dežurstva i pripravnosti zavisno od procjene opasnosti,

– Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Srbac – Služba hitne medicinske pomoći u vremenu od 00 do 24 časa,

– Apotekarske ustanove u vremenu do 12 časova, s tim što mora raditi bar jedna ustanova kao dežurna, što se mora istaći na vidnom mjestu apotekarske ustanove, uz obavještenje koja ustanova radi i u kojem radnom vremenu,

– Veterinarske ambulante dužne su u dane praznika organizovati dežurstvo i pripravnost radi pružanja veterinarskih intervencija, kao i organizovati preglede uzoraka mesa u vremenu od najmanje četiri časa, a najduže u redovnom radnom vremenu, s tim što za ove potrebe mora raditi bar jedna stanica/ambulanta kao dežurna, što se ističe na vidnom mjestu,

Na dan praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Jedinice lokalne samouprave su, u dane praznika, dužne postupati u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije odnosno u skladu sa odredbama gradskih/opštinskih štabova za vanredne situacije.