Dobrovoljni davaoci krvi sa 20 i više davanja biće oslobođeni plaćanja parkinga

Građani sa područja srbačke opštine koji su darovali krv 20 i više puta biće oslobođeni plaćanja parkinga na području mjesta Srbac.

Ovu odluku donio je načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, na inicijativu Opštinske organizacije Crvenog krsta Srbac, zbog čega je donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o javnim parkiralištima (“Službeni glasnik opštine Srbac”, broj 6/23).

Prijave za oslobađanje od plaćanja parkinga vrše se u prostorijama Crvenog krsta Srbac a uslovi koje davaoci moraju da ispune su:

  • da su državljani Republike Srpske/BiH,
  • da imaju prebivalište na području opštine Srbac,
  • da imaju u vlasništvu registrovano putničko motorno vozilo na svoje ime,
  • da su darovali krv minimalno 20 puta.

Lica koja ispunjavaju navedene uslove za oslobađanje od plaćanja parking prostora potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o državljanstvu,
  • potvrdu o prebivalištu,
  • uvjerenje o broju davanja krvi izdato od strane Opštinske organizacije Crvenog krsta Srbac,
  • ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za vozilo u vlasništvu lica koje se oslobađa,
  • ovjerenu kopiju lične karte.

Pozivaju se dobrovoljni davaoci da u što kraćem roku dostave svoje podatke kako bi se mogao kompletirati spisak lica koja ostvaruju ovo pravo.