Do 8. maja otvoren poziv privrednim subjektima za dodjelu sredstava za april iz Fonda solidarnosti

Vlada Republike Srpske poziva pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Pravna lica i preduzetnici kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) ili posluju sa smanjenim obimom treba da, najkasnije do 8. maja, popune prijavu na veb stranici Vlade Republike Srpske na adresi www.prijava.vladars.net.

Ovakva odluka u skladu je sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 35/20).

Osim prijave za dodjelu sredstava, neophodno je da sva pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom, podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate Poreskoj upravi Republike Srpske najkasnije do 10. juna.

Skreće se pažnja poslovnim subjektima da pomenuta adresa za elektronsku prijavu može povremeno biti u prekidu zbog preopterećenja sistema, pa se ovom prilikom zamoljava za razumijevanje.

To je bio i jedan od razloga, pored velikog broja neradnih dana za vrijeme prvomajskih praznika, zbog čega se Vlada RS odlučila da prolongira prvobitni rok prijave sa 4. na 8. maj.