Delegacija opštine Srbac boravila u posjeti bratskoj opštini LJubovija

U okviru obilježavanja Prvog Svesrpskog sabora pod nazivom „Jedan narod, jedan sabor- Srbija i Srpska“, delegacija opštine Srbac sastala se u LJuboviji sa delegacijom ove bratske opštine sa kojom je potpisana Povelja o bratimljenju 1973. godine.

Našu delegaciju činili su načelnik opštine Mlađan Dragosavljević, načelnik odjeljenja za opštu upravu Duško Mitrić i sekretar Skupštine opštine Srđan Brkić a ispred domaćina u sastanku su učestvovali predsjednik opštine LJubovija Milan Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Aleksandar Đukić, savjetnik ministra turizma Goran Josipović, poslanik Narodne skupštine Srbije Dragana Arsić i drugi zvaničnici.

Tom prilikom je data puna podrška Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je usvojena na Svesrpskom saboru i konstatovano da su Srbi sa obje strane Drine jedan narod koji je neraskidivo vezan zajedničkom istorijom, vjerom i tradicijom.

U skladu sa Poveljom o bratimljenju između naše dvije opštine, koja je usmjerena na društveno-političko, ekonomsko i kulturno polje, zaključeno je da ovi odnosi budu intenzivirani.

Od proglašenja i potpisivanja Povelje, delegacije zvaničnika Srpca i LJubovije redovno se posjećuju o praznicima, a s vremena na vrijeme međusobno gostuju kulturni, sportski radnici i rekreativci. To je naročito vidljivo u pogledu Drinske regate u LJuboviji, gdje redovno učestvuje srbačka ekipa, kao i Srbačke regate u kojoj je takođe, u više navrata, učestvovala ekipa iz LJubovije.

Srbac i LJuboviju zbratimila je uspomena na narodnog heroja Savu Vujanovića Žuću koji je rođen u Lepenici 1923, a poginuo u Crnči kod LJubovije, 1941. godine.

Pored posjete opštini LJubovija, delegacija opštine Srbac prisustvovala je Prvom Svesrpskom saboru u Beogradu zajedno sa brojnim građanima Srpca za koje je Opštinska uprava obezbijedila besplatan prevoz.