Crveni krst Srbac: Što više raditi na sprečavanju trgovine ljudima

U svijetu se danas obilježava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, a tim povodom Crveni krst Srbac skreće pažnju na ovaj veliki problem današnje civilizacije kako bi upozorili na sve veću pojavu modernog ropstva.
Kroz razne vidove edukacije Crveni krst osposobljava mlade da pravovremeno prepoznaju ovakve pojave jer žrtva može biti svako, žene, muškarci, djeca, bez obzira na porijeklo i obrazovanje.
Trgovina ljudima predstavlja najgrublji vid ograničenja ljudske slobode, kojim organizovana mreža modernih robovlasnika stiče profit na trgovini ljudima.
To je krivično djelo koje obuhvata: vrbovanje, kidnapovanje, prodaju, upotrebu sile ili drugih oblika prijetnje, prevaru, eksploataciju i slično.
LJudima se trguje zbog vršenja krivičnih djela, eksploatacije rada, prostitucije, druge seksualne eksploatacije, korištenje u oružanim sukobima, oduzimanje organa, prosjačenje i slično.
Iz Crvenog krsta Srbac upućuju poruku mladima i drugim građanima: EDUKUJ SE, NE DOZVOLI DA POSTANEŠ ROBA!