Crveni krst Srbac misli na učenike tokom pandemije virusa korona

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i sve većeg broja zaraženih virusom COVID-19 na području naše opštine, Crveni krst Srbac je u sve osnovne škole i srednjoškolski centar poslao 500 letaka, kako bi i na ovaj način pokazali brigu za sugrađane.
Leci sadrže osnovne informacije kako zaštiti sebe i svoje najbliže od ovog virusa, kako koristiti, skinuti i odložiti masku i kako pravilno prati ruke.