Civilna zaštita RS poziva na preduzimanje preventinih mjera zaštite od bujičnih poplava

Republička uprava civilne zaštite pozvala je sve službe civilne zaštite gradova i opština da preduzmu sve preventivne mjere zaštite od bujičnih poplava zbog prognozirane nepovoljne hidrološke situacija u svim dijelovima Srpske u narednim danima.

Neophodno je da gradonačelnici i načelnici opština u saradnji sa službama civilne zaštite postupe u skladu sa Planom odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2023. godini.

Republička uprava civilne zaštite pozvala je i građane koji žive pored bujičnih vodotoka da preduzmu sve neophodne preventivne mjere zaštite od bujičnih poplava, navodi se u obavještenju Uprave.