Boračka organizacija opštine Srbac postaje ponos Srpca

Kada je krajem prošle godine formiran Fond solidarnosti pri BO Srbac, s ciljem da pomogne rješavanju stambenih i drugih problema demobilisanih boraca, mnogi su bili sumnjičavi da li će u tome uspjeti. Sudeći po tome da će samo u ovoj godini pomoć u stambenom zbrinjavanju biti pružena za osam saboraca, rukovodstvo ove organizacije ocjenjuje da se na ovome neće stati i da će ova organizacija uskoro postati ponos grada.

Članovi Upravnog odbora Fonda Goran Plotan, Dragan Aleksić, Branko Grahovac i Goran Trivunić danas su obradovali ratnog vojnog invalida šeste kategorije Zorana Crnomarkovića iz Razboj Lijevča. Na tek obezbijeđen plac stigao mu je kompletan gradjevinski material za gradnju nove kuće površine  oko 30 kvadrata .

Materijal u vrijednosti oko 4.000 maraka dovezli su radnici „Sint promet“ Sitneši koja je ponudila najbolje uslove na javnom tenderu BO Srbac.

„Stanujem u jednoj neuslovnoj prostoriji magacina bivšeg Trgovinskog preduzeća“Posavina“ Srbac i kako nemam zemljišta u vlastitoj svojini obratio sam se Savjetu mjesne zajednice u mom selu i na moje veliko zadovoljstvo uz podršku odbornika Jordana Кuvalje, građevinski plac brzo je pronađen“, kaže Zoran i dodaje da je teško ranjen na Vozućkom ratištu 1995. godine granatom koja je pričinila višestruki prelom noge koji je ostavio trajni invaliditet prilikom kretanja.

Predsjednik Boračke organizacije Srbac Goran Plotan sa članovima Upravnog odbora Fonda solidarnosti pri ovoj organizaciji prisustvovali su primopredaji građevinskog paketa drugog po redu u ovom  mjesecu, istakavši da će rješavanje stambenih problema demobilisanih boraca biti realnost, a ne obećenje.

„Stalo nam je da Boračka organizacija Srbac postane ponos grada, jer za to postoje svi preduslovi. Na osnovu prijedloga koji su stigli od 22 mjesna boračka odbora sačinjena je lista prioriteta u Fondu, nakon čega se javno i transparentno krenulo u rješavanje najtežih stambenih problema boračkih kategorija”, kaže predsjednik Plotan i dodaje da su za kratko vrijeme isporučeni građevinski paketi za  izgradnju dvije nove i sanaciju još dvije porodične kuće, a do kraja godine u planu je da građevinske pakete dobiju još trojica saboraca.

U Boračkoj organizaciji Srbac saznajemo da se sredstva u Fondu solidarnosti obezbjeđuju od boračke članarine i donacija privrednih firmi, viših organa vlasti i fondova .

Pokrenuta je i jedna zanimljiva inicijativa da se u stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija uključe i sve političke stranke od kojih se očekuje da smanje izdavanja za bilborde,plakate i letke i da dio tih sredstava uplate na račun Fonda solidarnosti BO Srbac.