Besplatna imunizacija u toku: Velikointeresovanje za vakcinu protiv gripa


Od početka novembra, otkad je i počela imunizacija, veliki broj besplatnih vakcina protiv sezonskog gripa koje su stigle u domove zdravlja u Srpskoj su već utrošene.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koji je u saradnji s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS za ovu sezonu nabavio 20.000 doza vakcina protiv gripa za kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatne vakcine, navode da su sve količine distribuisane domovima zdravlja.
Glavna medeicinska sestra u Domu zdravlja Srbac Brankica Ivanović kaže da je u ovoj ustanovi vakcinacija još u toku.
,,U toku je vakcinacija onih kategorija stanovništva koji imaju pravo na besplatnu vakcinu. Od Instituta za javno zdravstvo RS , Dom zdravlja Srbac dobio je 350 doza vakcina I do sada je vakcinisano 225 pacijenata. Pozivamo sve zainteresovane za besplatnu vakcinu protiv sezonskog gripa da jave svom porodičnom ljekaru I informišu se o tom kako da ostvare ovo svoje pravo”, kaže Brankica Ivanović.
Kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinu protiv gripa su:
1) Pacijenti na hemodijalizi,
2) Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti – insulinski korisnici,
3) Pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja (pacijenti sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti sa urađenim bajpasom, pacijenti sa vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom),
4) HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a,
5) Djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu,
6) Zaposleni na infektivnim klinikama, odnosno odijeljenjima i jedinicama intenzivne medicine,
7) Djeca oboljela od cistične fibroze pluća,

8) Osobe oboljele od mišićne distrofije i multiple skleroze,
9) Osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti,
10) Osobe smještene u ustanove za lica sa posebnim potrebama.