Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima od 12. do 22. oktobra u Srpcu

U periodu od 12. do 22. oktobra na području opštine Srbac biće provedena anketa o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva u Republici Srpskoj. Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Anketom će se, prema definicijama propisanim važećim EU regulativama i metodološkim uputstvima i preporukama Evrostat-a, prikupiti podaci o učešću domaćeg stanovništva u putovanjima, sociodemografskom profilu lica koja putuju, broju putovanja i karakteristikama svakog pojedinog putovanja.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 85/03).

Za detaljnije informacije kontakt osoba je načelnica Odjeljenja uslužnih statistika Jelena Glamočika (telefon 051/332-705, e-mail: jelena.glamocika@rzs.rs.ba).