U akciji proljećnog uređenja grada biće zasađeno preko 200 sadnica ukrasnog drveća

U sklopu akcije proljećnog uređenja grada koja je započela u ponedjeljak radnicima srbačkog Komunalnog preduzeća“Komunalac“ u sadnji tuja i drugog ukrasnog drveća priključili su se učenici Centra srednjih škola“Petar Kočić“.

„Želimo da naš grad izgleda što ljepše ali da, prije svega, bude uredan.Zajedno sa optinskom upravom smo obezbjedili ukrasne sadnice drveća likvidambar,tuje i stabljike lovor višnje koje sadimo u užem centru grada i oko gradske kapele a krenuli smo i sa uredjenjem prostora oko Centralnog spomen obilježja gdje čupamo suve stabljike čempresa i sadimo nove.Osim sadnje ukrasnih sadnica orezujemo suve grane drveća i druge poslove a dolaskom toplijih dana naši radnici će nastaviti sa okopavanjem cvijeća i uređenjem zelenih površina“, kaže direktor “KP“Komunalac“Draško Momić .

On naglašava da su uz finansijsku podršku Opštine Srbac planirali zasaditi oko 100 sadnica ukrasnog listopadnog drveća likvidambar koje može da naraste do 20 metara, zatim oko 100 sadnica lovor višnje i sadnice tuje, i ističe da značajan doprinos akciji daju učenici srednjih škola.

Kako bi uži centar Srpca dobio novo ruho započela je zamjena dotrajalih kocki i galanterije na šetalištu od zgrade Pošte do Policijske stanice Srbac a u toku je i obnavljanje fasada stambenih zgrada zbog čega naš grad poslednjih godina poprima izgled najljepših sredina u RS.

Javni poziv za sufinansiranje estetskog uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti

Opština Srbac raspisala je Javni poziv za sufinansiranje radova na realizaciji projekata estetskog uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja u 2024. godini.

Poziv je otvoren do 15.03.2024. godine.

Odlukom o sufinansiranju realizacije projekata estetskog uređenja fasada i poboljšanja energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja (SL.GL.OS., broj 1/22) Opština Srbac putem granta sufinansiraće iznos do 40% od ukupne vrijednosti radova, a maksimalno do 7.000,00 KM.

Za sve informacije u vezi sa Javnim pozivom zainteresovana lica mogu da se obrate Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštine Srbac.

Kompletan tekst Javnog poziva je dostupan putem linka: