Odobreni podsticaji iz opštinskog budžeta za 79 poljoprivrednih proizvođača

Za 79 poljoprivrednih proizvođača sa područja srbačke opštine odobreni su novčani podsticaji za razvoj poljoprivrede u 2022. godini koji se finansiraju iz opštinskog budžeta.

Odluku o dodjeli podsticaja na redovnoj sjednici Skupštine opštine Srbac obrazložio je načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Marko Miholjčić.

“Na osnovu raspisanog javnog poziva prijavilo se 27 korisnika za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom putem sufinansiranja, što je manji broj nego što je bilo predviđeno a na to je vjerovatno uticala nešto viša cijena plastenika na tržištu ove godine. Imamo mogućnost da kroz ovaj projekat, u saradnji sa IFAD-om i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS dodijelimo 55 plastenika tako da ćemo imati mogućnost da odobrimo sredstva za još 28 plastenika u narednom periodu”, rekao je Miholjčić.

Za sufinansiranje nabavke novih poljoprivrednih pogonskih mašina (traktora) odobreni su podsticaji za devet poljoprivrednih proizvođača a za sufinansiranje nabavke novih poljoprivrednih priključnih mašina prijavilo se 20 korisnika od čega je 17 ispunilo uslove.

“Biće pružena podrška i za tri voćara za podizanje novih višegodišnjih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i bobičastog voća i vinograda, a za uvođenje sistema za navodnjavanje u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji odobrena su sredstva za pet poljoprivrednih proizvođača”, rekao je Miholjčić.

Od deset prijavljenih poljoprivrednika, devet je ispunilo uslove za subvenciju za proizvodnju i uzgoj kvalitetnih priplodnih krmača i suprasnih nazimica koje se vode u matičnoj evidenciji resornog ministarstva a za devet poljoprivrednika biće isplaćena subvencija za muzna grla i steone junice.

Načelnik odjeljenja Marko Miholjčić rekao je da će za podsticanje razvoja poljoprivrede u ovoj godini biti utrošeno 78.750 KM iz budžeta opštine Srbac od planiranih 100 hiljada KM.

“Nismo mogli utrošiti sav iznos jer smo programom i pravilnikom mogli rasporediti podsticaje samo unutar različitih mjera a ne pojedinačno po svakom poljoprivrednom proizvođaču. Ići ćemo sa prijedlogom za narednu godinu da se izmjenom pravilnika omogući da kad ostane neutrošenih sredstava da se i pojedinačni iznosi mogu povećati”, rekao je Miholjčić.

On je izrazio zadovoljstvo što je prihvaćen prijedlog da se od iduće godine za podsticanje razvoja poljoprivrede na području opštine Srbac, umjesto planiranih 100 hiljada izdvoji 120 hiljada KM.

Srpčanin Svetislav Savanović učestvuje na Rusko-balkanskom forumu mladih u Rjazanju


Od 13. do 16. decembra u ruskom Rjazanju održava se Rusko-balkanski forum mladih na kojem učestvuje i Svetislav Savanović iz Srpca.
Forum okuplja omladinske lidere iz Rusije i balkanskih zemalja motivisane za razvoj saradnje mladih i pokretanje zajedničkih projekata a svrha održavanja je razvoj rusko-balkanske saradnje mladih, jačanje prijateljskih i profesionalnih veza između omladinskih lidera Rusije i balkanskih zemalja.
Neke od tema Foruma su: međunarodna i akademska saradnja: stanje i izgledi i zajedničke inicijative u oblasti kulture, turizma i medija.
Uslov za učešće na Forumu je da kandidati imaju između 18 i 35 godina, imaju državljanstvo i borave u Rusiji ili nekoj od balkanskih zemalja i uz to su predstavnici neke omladinske javne organizacije ili neformalnog udruženja mladih koje se bavi međunarodnom saradnjom mladih.
Forum zajednički održavaju Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Ruske Federacije, Nacionalni savjet omladinskih i dječijih udruženja Rusije, Savezna državna budžetska obrazovna ustanova visokog obrazovanja „Rjazanski državni univerzitet po imenu S. A. Jesenjin“ i Savezna državna budžetska obrazovna ustanova visokog obrazovanja “MIREA – Ruski tehnološki univerzitet” uz podršku Fonda za podršku javne diplomatije A. M. Gorčakova.

Raspisan oglas o dodjeli stipendija studentima opštine Srbac

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević raspisao je danas oglas o dodjeli stipendija studentima opštine Srbac za školsku 2022/2023. godinu

Stipendije se dodjeljuju sljedećim kategorijama:

a) stipendije prema socijalnom statusu, pravo na ovu stipendiju mogu ostvariti redovno upisani studenti, prve i viših godina studija, svih visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju jedan od sljedećih posebnih uslova: djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije, studenti bez roditeljskog staranja, studenti prve godine studija iz porodica sa četvoro i više djece, studenti čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći i studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica,
b) stipendije za postdiplomske studije, mogu ostvariti redovno upisani, prvi put, studenti postdiplomskih studija koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
v) stipendije za ostale studente mogu ostvariti redovno upisani, prvi put, studenti druge i viših godina studija svih visokoškolskih ustanova, učenici vukovci i učenik generacije CSŠ „Petar Kočić“ Srbac u 2022. godini.

Studenti koji su upisali apsolventski staž ne ispunjavaju uslove ove Odluke.

Studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju samo po jednom osnovu.

Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti koji imaju prebivalište na području opštine Srbac najmanje godinu dana prije podnošenja prijave, redovno upisani studenti, studenti koji na prvom ciklusu studija nisu stariji od 25 godina, na drugom ciklusu studija od 27 godina, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji na prvom ciklusu ne mogu biti stariji od 27 godina. U izuzetnim slučajevima, stipendija se može dodijeliti i studentima starijim od navedenog, u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godine dana života, održavanja trudnoće i drugim opravdanim slučajevima i studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Stipendija će se dodijeliti isključivo onim kandidatima koji navedeno pravo ne ostvaruju kod druge javne ustanove o čemu dostavljaju pismenu izjavu.

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu, uz koju se prilaže:

ovjerena fotokopija lične karte,
uvjerenje o prebivalištu,
uvjerenje o redovno upisanoj godini studija,
fotokopija indeksa,
potvrda o prosjeku ocjena tokom studiranja,
ovjerena izjava da ne prima stipedniju iz drugih javnih izvora stipendiranja,
kućnu listu i ovjerenu fotokopiju rodnih listova (ličnih karti – ukoliko posjeduju) te potvrde da se redovno školuju za ostale članova porodice (za studente iz porodica sa troje i više djece),
fotokopija tekućeg računa na ime studenta koji je otvoren u nekoj od banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj,
potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu studija, radi dodatnog bodovanja u skladu sa članom 26. ove Odluke (ova potvrda nije uslov za podnošenje prijave za stipendiranje, već se dostavlja samo zbog dodatnih bodova).
Studenti koji podnose prijavu za stipendiju prema socijalnom statusu pored navedene dokumentacije iz člana 30. Odluke prilažu:

potvrdu/rješenje nadležnog organa da su dijete poginulog borca ili ratnog vojnog invalida I, II, III i IV kategorije, i/ili
uvjerenje Centra za socijalni rad da je student bio smješten u dom ili hraniteljsku porodicu, i/ili
potvrdu Centra za socijalni rad opštine Srbac da su roditelji podnosioca zahtjeva korisnici stalne novčane pomoći,
potvrdu Centra za socijalni rad opštine Srbac da je podnosilac zahtjeva – student, invalid i korisnik prava na tuđu njegu i pomoć ili rješenje nadležne ustanove o invalidnosti i
Izvod iz MKR za djecu iz porodica sa četvoro i više djece.
Studenti postdiplomskih studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili budžeta Republike Srbije, a koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pored dokumentacije iz člana 30. ove Odluke prilažu:

potvrdu o prosjeku ocjena tokom studiranja na osnovnim studijima,
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili uvjerenje o prihodima iz Poreske uprave RS.
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 16. decembar 2022. godine, a oglas o dodjeli stipendija za školsku 2022/23. godinu će biti objavljen na: oglasnoj tabli, sajtu opštine Srbac (www.srbac-rs.com) i putem JP „Radio Srbac“.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnim dokazima predaju se u Opštinskoj upravi opštine Srbac, a mogu se poslati i putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti (sa naznakom: „za stipendiju“), Trg boraca br. 1 ; 78420 SRBAC. Sve dodatne informacije mogu se naći na zvaničnoj internet stranici www.srbac-rs.com ili putem telefona, broj: 051/740-001, lokal 217.

Dnevne Novosti 14 12 2022

Civilna zaštita Srbac: Upozorenje na obilne padavine i mogućnost poplava

Opštinska služba civilne zaštite upozorava stanovništvo opštine Srbac da zbog dugih obilnih padavina, prezasićenosti zemljišta vodom i nemogućnosti apsorpcije oborinskih voda u slučaju najavljenih padavina može doći do nastanka bujičnih poplava i zaplavljivanja objekta.

Imajući u vidu stanje vodostaja u vodotocima na području opštine Srbac, duže intenzivne padavine mogu prouzrokovati izlijevanja rijeka iz korita i plavljenje zemljišta i objekata u njihovom zahvatu.

Zamoljava se stanovništvo, posebno ono koje živi u blizini vodotoka, da prati hidrološku situaciju u svom okruženju i prema istoj u slučaju potrebe provodi mjere zaštite i samozaštite od poplava.

Danas u 12 časova vodostaj Save kod Srpca iznosio je 813 centimetara a redovne mjere odbrane od poplava proglašavaju se na 860, odnosno vanredne mjere na 940 centimetara. Sava se trenutno izlila u nebranjenom području na potezu uz magistralni put Srbac-Derventa a domaćinstva za sada nisu ugrožena. U porastu je i vodotok rijeke Vrbas.

Prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuje na zapadu od 5 do 10 mm kiše, a na jugu od 20 do 35 mm kiše.

U četvrtak (15.12.) na zapadu se očekuje od 30 do 40 mm, na jugu od 40 do 60 mm, lokalno i preko 80 mm. Očekuje jačanje južnog i jugozapadnog vjetra, prvo na jugu a potom i u centralnim predjelima. Jak vjetar sa udarima 30 do 50 km/h, lokalno i do 70km/h.

U petak (16.12.) na zapadu se očekuje od 20 do 30 mm,na jugu od 40 do 60 mm, lokalno i preko 80 mm. I dalje jak vjetar sa udarima 40 do 60 km/h, lokalno i do 90 km/h.

U subotu (17.12.) se očekuje na jugu od 20 do 40 mm, s tim što će prvi dio dana padati kiša a potom sa zapada uz pad temperature se očekuje novi snježni pokrivač. U nižim predjelima očekuje se od 1 do 5 cm, a do 10 cm na planinama na istoku i zapadu.

Opštinska služba civilne zaštite podsjeća građane na telefonske brojeve hitnih službi:

121 Centar 121-Civilna zaštita
122 Policija
123 Vatrogasci
124 Hitna pomoć

Iz budžeta veća izdvajanja za sport i pronatalitetnu politiku

Skupština opštine Srbac usvojila je na današnjoj 18. redovnoj sjednici rebalans budžeta za 2022. godinu u iznosu od 18.383.000 KM koji je za 33 odsto veći od prvobitnog plana.

Načelnica Odjeljenja za finansije, Zorica Stamenić, rekla je da je do povećanja u odnosu na prvobitni plan za 4,57 miliona KM došlo zbog uvećanja prihoda od indirektnih poreza, uvrštavanja investicionih projekata koji su finansirani iz budžeta Republike Srpske, kratkoročnog zaduženja kod NLB banke, a izradi rebalansa doprinijelo je i smanjenje prihoda od komunalne takse na firmu, povećanje rashoda za lična primanja i rashoda po osnovu korištenja roba i usluga, grantova i kapitalnih izdataka.

„Poreski prihodi su za 17 odsto veći od prvobitnog plana, neporeski prihodi za dva odsto, vlastiti prihodi budžetskih korisnika za 10 odsto i slično, dok su rashodi veći za 12 odsto. Što se tiče pojedinih korekcija, u rebalans je uvrštena stavka sufinansiranja izgradnje kuće za samohranu majku Nevenu Ignjatić i nabavka parkomata za parking službu“, rekla je Stamenić.

Odbornik Branko Grahovac izrazio je zadovoljstvo što je podržana humanitarna akcija „Kuća od srca“ od strane Opštinske uprave i dodao da je blizu hiljadu građana do sada podržalo ovu akciju, dok je odbornica Danijela Božić Novković, između ostalog, tražila objašnjenje o stipendiranju učenika sa deficitarnim zanimanjima, koje je obuhvaćeno rebalansom za 2022. godinu, na šta je dobila odgovor od načelnice Odjeljenja za finansije, Zorice Stamenić, da je stipendirano 13 učenika prvog razreda srednjoškolskog centra iz Srpca koji su primali mjesečno 100 KM, uz plaćene troškove prevoza.

„Radi se o zanimanju mehaničar mehatronike, pneumatike i hidraulike koji su stipendirani na osnovu odluke o dodjeli stipendija za deficitarna zanimanja koju je donijelo Ministarstvo prosvjete i kulture RS“, rekla je Stamenić.

Danijela Božić Novković je takođe pitala na šta se odnosi stavka u iznosu od 5100 KM za zakup zemljišta na kojoj se nalazi divlja deponija, na šta je dobila odgovor od načelnice odjeljenja da se radi o deponiji u Srpcu na kojoj se ranije odlagao otpad a koja se nalazi na zemljištu u privatnom vlasništvu fizičkih lica.

„Deponija je sada u fazi mirovanja ali imamo obavezu da plaćamo zemljište koje koristimo jer je zauzeta površina koja se nalazi u privatnom vlasništvu“, rekla je Stamenić.

Na današnjoj sjednici usvojen je i budžet opštine Srbac za 2023. godinu u iznosu od 13.755.500 KM, koji je, prema riječima Stamenićeve, manji od procjene izvršenja za 2022. godinu jer je, prema instrukcijama ministarstva, u budžet uvršten samo dio onih projekata koji nisu realizovani u 2022. godini.

„Ukupno planirani poreski prihodi su veći za pet odsto od procjene izvršenja u ovoj godini, neporeski prihodi za osam odsto a rashodi za šest odsto. Usvajanju budžetskih dokumenata prethodila je javna rasprava na kojoj je bilo korisnih prijedloga koji su ugrađeni u budžet“, rekla je Stamenić.

Ona je dodala da su, između ostalog, povećana sredstva za sport sa 140 na 160 hiljada KM i pružena veća podrška pronatalitetnoj politici sa 90 na 110 hiljada KM, a došlo je i do povećanja koeficijenta za 11 izvršilaca koji su zaposleni u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Srbac u skladu sa novim kolektivnim ugovorom za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave.

„Budžetom za iduću godinu planirana su izdvajanja za zdravstvo u iznosu od oko 3 miliona KM, Centar za socijalni rad oko 1,8 miliona KM, za mlade oko 200 hiljada KM, penzionere 40 hiljada KM i tako dalje“, istakla je Stamenić.

Odbornica Bojana Miholjčić Šapurić, kao predsjednica Komisije za budžet i finansije, podržala je prijedloge rebalansa za ovu i budžeta za iduću godinu, za koga je rekla da ima razvojnu komponentu.

„Pored podrške sportistima, pronatalitetnoj politici, mladima, odnosno studentima za koje su povećana izdvajanja, vidimo da će više sredstava biti izdvojeno i za učešće u projektima, subvencije preduzećima za zapošljavanje, poljoprivrednim proizvođačima i slično“, rekla je ona.

Odbornica Mara Cvijanović Delević pohvalila je što je prihvaćen prijedlog sa prošle sjednice da se izdvoji više novca za utrošak goriva za Dom zdravlja Srbac za prevoz pacijenata dok je odbornik Danko Dragojević podržao sporazum koji je postignut između Opštinske uprave i Teritorijalne vatrogasne jedinice o obezbjeđenju većih novčanih primanja za vatrogasce.

Dragojević je skrenuo pažnju da su budžetom smanjena davanja za posebnu zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i dodaje da bi se ova stavka trebala korigovati u trenutnoj situaciji kada su prisutna razna poskupljenja.

„Pozivam takođe lokalnu upravu da preispita trenutni broj zaposlenih u administraciji i da krene u reformu naredne godine kako bi se broj radnika smanjio na optimalan broj a višak usmjeri preduzećima u realnom sektoru koji svakodnevno traže nove radnike“, rekao je Dragojević.

Odbornik Želimir Urić pohvalio je aktivnost koju je provela Opštinska uprava na sufinansiranju uređenja fasada stambenih zgrada i dodao da bi ovu aktivnost trebalo nastaviti i u narednom periodu. On je pohvalio i povećanje sredstava za stipendiste i poljoprivrednike i predložio da se za narednu godinu povećaju sredstva za sufinansiranje omladinskih projekata sa 15 na 20 hiljada KM, te da se sredstva po pojedinačnom projektu mladih podignu sa 1500 na 2000 KM.

„Takođe bih apelovao da se ne umanjuju sredstva za održavanje nekategorisanih puteva, kao što je planirano za iduću godinu, te da se više poradi na postavljanju svjetlosne signalizacije i saobraćajnih znakova jer ima dosta krivina koje nisu označene. U tom pogledu pozdravljam postavljanje svjetslosne signalizacije kod škole u Glamočanima. Takođe podržavam zapošljavanja mladih i stručnih ljudi ali bilo bi dobro da cijeli proces bude transparentniji i da javni konkursi budu uočljiviji u medijima“, rekao je Urić.

Odbornik Branko Grahovac pohvalio je povećanje sredstava za sport na 160 hiljada KM i istakao da su potrebe klubova još veće jer se samo za rad Fudbalskog kluba Sloga na godišnjem nivou treba izdvojiti oko 130 hiljada KM.

„Oko polovinu tog iznosa dobijamo iz opštinskog budžeta a ostatak moramo sami pronaći i zasukati rukave što činimo uz pomoć donatora, prijatelja kluba i na razne druge načine jer su poskupile kotizacije za oko 50 odsto, moramo pronaći novac za plate, gorivo za odlazak na utakmice prvog tima, rad sa oko stotinu djece gdje se takođe plaća gorivo za odlazak na takmičarske mečeve i slično“, rekao je Grahovac, koji je i predsjednik FK Sloga.

U diskusiji je učestvovao i odbornik Aleksandar Babić koji je rekao da je ove godine u razne infrastrukturne projekte uloženo oko 9 miliona KM, što je najveći iznos u zadnjih nekoliko godina.

„Imaćemo sredstva za razvoj i u idućoj godini jer će se završavati izgradnja novog vrtića, zgrade za mlade bračne parove, tu su i razna povećanja po brojnim budžetskim stavkama i za očekivati je da budžet i dalje bude stabilan i likvidan“, rekao je Babić.

Odbornik Jordan Kuvalja rekao je da je sadašnja opštinska i republička vlast stabilizovala rad lokalne razvojne agencije u Srpcu, kojoj u periodu prethodne vlasti godinama nisu uplaćivani doprinosi za radnike i izrazio nadu da će se u idućoj godini obezbijediti više novčanih sredstava za razne projekte, povećanje plata i nova zapošljavanja.

Na kraju rasprave o budžetu usvojeno je nekoliko amandmana, na prijedlog zamjenika načelnika opštine Vladimira Gužvića, koji se odnose na realizaciju MEG projekta i projekte komunalnog uređenja u nekoliko srbačkih ulica, nabavku postrojenja i opreme za centralno grijanje u sportskoj dvorani, povećanje prihodovne strane budžeta za izgradnju zgrade za mlade bračne parove, te povećanje iznosa za sufinansiranje omladinskih projekata na prijedlog odbornika Želimira Urića.

Na današnjoj 18. redovnoj sjednici Skupštine opštine Srbac odbornički mandat je dodijeljen Mirku Romiću iz SNSD-a, umjesto Radojice Vidovića, koji je izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske o čemu više možete pročitati OVDJE.

O ostalim tačkama dnevnog reda informisaćemo vas u narednim izvještajima na našoj internet stranici.

Promjene u skupštinskom sazivu: Mirko Romić položio svečanu zakletvu

Na današnjoj 18. redovnoj sjednici Skupštine opštine Srbac odbornici su usvojili izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o konstatovanju prestankaPromjene u skupštinskom sazivu, Mirko Romić položio svečanu zakletvu mandata odborniku SNSD, Radojici Vidoviću, koji je izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske a umjesto njega, odbornički mandat je dodijeljen Mirku Romiću iz SNSD-a koji je položio svečanu zakletvu.

Romić se zahvalio prisutnima na podršci i rekao da će se truditi da savjesno i odgovorno obavlja dužnost odbornika i opravda povjerenje građana koji su ga podržali na prošlim lokalnim izborima.

Prestanak mandata u Skupštini opštine Srbac danas je najavio i odbornik PDP, Mićo Malbašić, koji je rekao da je ovo bila njegova posljednja sjednica u ovom sazivu i dodao da će mandat biti dodijeljen narednom na listi PDP-a na prethodnim lokalnim izborima, po broju osvojenih glasova,a radi se o Goranu Mariću iz Srpca.

Skupština opštine Srbac je danas upoznata i sa istupanjem Danka Dragojevića i Danijele Božić Novković iz Demokratskog narodnog saveza i oni će svoje djelovanje ubuduće nastaviti kao samostalni odbornici.

Dragojević je u obraćanju odbornicima rekao da se politika koju su zastupali i dogovarali na početku mandata u DNS-u drastično promijenila.

„LJudi koji su vodili ovu stranku u Srpcu su promijenili politiku, izdali ljude koji su za nas glasali i smatramo da nije moralno na takav način prevariti građane i glasače. Zato smo nakon dužeg premišljanja donijeli ovakvu odluku i dobijamo svakodnevne poruke podrške građana i zahvaljujem se na tome, te poručujem da nam to daje motiv da nastavimo sa sadašnjim radom i zastupamo interese građana opštine Srbac“, rekao je Dragojević.

Današnjem zasjedanju prisustvovala su 24 odbornika a odsutan je jedino bio odbornik Saša Jovičić.

O ostalim tačkama dnevnog reda informisaćemo vas u narednim izvještajima na našoj internet stranici.

Dnevne Novosti 13 12 2022

CSS Srbac: Održana radionica na temu „Volontiranje“

U Centru srednjih škola ,,Petar Kočić” Srbac održana je radionica „Volontiranje“ za 46 učenika III razreda ekonomskih, bankarskih i mašinskih tehničara. Ovu radionicu su održali profesor engleskog jezika Ljubiša Popović i profesorica demokratije Dragica Pezerović.

 Radionici je prisustvovala Tanja Šnjegota, izvršni direktor Volonterskog servisa Republike Srpske, kao i učenica IV razreda Irina Kljajčin koja je dobitnik nagrade za najaktivnijeg volontera u 2022. godini u Republici Srpskoj. Na ovom predavanju Tanja Šnjegota je objasnila šta to zapravo znači biti volonter i koje on aktivnosti obavlja, a zatim je Irina Kljajčin, kao volonter godine, ispričala kako je ona počela volontirati i kako se osjećala.

,,Kako učenici u sklopu programa odjeljenjske zajednice imaju planiranu temu ,, Volonterizam“, zajedno sa prof. Ljubišom Popovićem došla sam na temu da taj čas realizujemo na malo drugačiji način i navedenu temu što kreativnije približimo ili prezentujemo učenicima.
Cilj je bio učenicima objasniti šta je volonterizam, te na koji način svojom angažovanošću i volontiranjem mogu doprinijeti zajednici, a i slobodno vrijeme provesti na zanimljiv način stičući nova prijateljstva i razvijajući osjećaj empatije. Neki od naših učenika već duži vremenski period aktivno volontiraju, a nakon realizacije ove radionice nadamo se da će odziv biti još veći“, izjavila je profesorica Dragica Pezerović.

Profesor Ljubiša Popović se osvrnuo na održanu radionicu.

 ,,Odabrali smo ovu sedmicu jer se 5.12. obiježava Svjetski dan volontera. Mislim da omladina ima određene informacije o volontiranju, ali da im ipak treba dodatna obuka da bi uspjeli da vide benefite ove vrste rada. Mislim da smo kroz ovu radionicu učenicima uspjeli približiti pojam volontiranja na jedan zanimljiv način, kroz razne aktivnosti. Poenta je bila da uvide da su oni, vjerovatno nesvjesno, kroz neke aktivnosti već volontirali, ali takođe da im pokažemo da kojim sve mjestima oni mogu da  obavljaju volonterske sate“, rekao je Popović.

Učenica III razreda ekonomske škole Anđela Jovičić kaže da je radionica bila korisna I das u došli do nekih novi spoznaja.

„ Ovo iskustvo je svima nama donijelo veoma bitnu spoznaju o tome kako je pomagati drugima i kakav je osjećaj kada je pomoć potrebna tebi“, rekla je Anšela.

Učenici su veoma zadovoljni ovom radionicom koja je održana u „STEAM“ kabinetu, saznali su koliko je volontiranje bitno i pritom dobili informacije o nekim novim stvarima

Izvor: Centar srednjih škola ,,Petar Kočić” Srbac

Crveni krst Republike Srpske obilježava Nedjelju solidarnosti od 15.do 21.decembra

Povodom Nedjelje solidarnosti koju Crveni krst Republike Srpske obilježava od 15. do 21.decembra, Crveni krst Srbac poziva građane da u skladu sa svojim mogućnostima podrže ovu aktivnost i pokažu solidarnost sa onima kojima je pomoć potrebna.

,,Svi koji žele pomoći, mogu to učiniti donošenjem prehrambenih artikala u Crveni krst Srbac, kao i novčanim prilozima koji se mogu ostaviti u kasice Crvenog krsta Srbac koje se nalaze u Opštini Srbac, Pošti Srbac, marketima Frukta i Fortuna i na novoj benzinskoj stanici Nešković”, rekao je sekretar Crvebog krsta Srbac Igor Jovičić.

Pomoć koja se prikupi, pred božićne praznike će biti uručena starim licima bez primanja.

Vaše malo za nekog će biti mnogo!