O radu SO-e Srbac u 2022.godini govore Miloš Budić, predsjednik i Srđan Brkić, sekretar

„U ovoj godini smo održali 8 skupštinskih zasjedanja.Decembar je mjesec kad se usvaja budžet da bi narednu godinu dočekali spremno za sve ono što je predviđeno budžetom a to od nas očekuju Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija.Kao predsjednik skupštine zadovoljan sam radom i sve ono što smo do sada radili,radili smo na demokratski način.Poslednje ovogodišnje zasjedanje je pokazalo da se možemo složiti oko mnogo čega što govori da smo usvojili budžet bez problema i sada možemo otići na zasluženi odmor koji će trajati do početka februara“rekao je Budić.

„Što se tiče Etičkog kodeksa SO-e, u 2022.godini nije bilo kršenja,a u postupku smo donošenja novog Kodeksa.Doradili smo i Poslovnik o radu po kome parlament može izreći odborniku prijedlog za javno izvinjenje i dati mu opomenu .Opozicija nije na to imala prijedbi,a i na sreću do sada u radu nismo imali situacija da udaljavamo odbornike sa sjednice“kaže Budić.

„Naš parlament čini 25 odbornika ,od kojih je 12 iz reda SNSD-a ,3 odbornika Ujedinjene Srpske,jedan odbornik NDP koji čine vladajuću poziciju,zatim imamo jednog odbornika koji je napustio DNS i djeluje kao samostalni odbornik i više je na strani pozicije, a na poslednjoj ovogodišnjoj sjednici je došlo do napuštanja dva odbornika DNS-a koji sada djeluju kao samostalni odbornici.Na strani opozicije u parlamentu su tri odbornika PDP-a i tri odbornika SDS-a.

Prestanak mandata u Skupštini opštine Srbac je najavio i odbornik PDP, Mićo Malbašić, koji je rekao da je ovo bila njegova posljednja sjednica u ovom sazivu i dodao da će mandat biti dodijeljen narednom na listi PDP-a na prethodnim lokalnim izborima po broju osvojenih glasova,a radi se o Goranu Mariću iz Srpca”rekao je govoreći o stranačkoj strukturi predsjednik Budić.

Sekretar Skupštine Srđan Brkić gostujući u programu Radio-Srpca je govorio o radu skupštinskog kolegijuma,Poslovniku o radu,kršenju odborničke discipline i o tome kako je organizovan rad klubova, komisija,odbora i savjeta.

„Što se tiče Skupštinskog kolegija njegov rad je jasno definisan Poslovnikom o radu SO-e.To je jedna ustaljena procedura u kojoj po samom Poslovniku, u rad kolegija ulaze predsjednik i potpredsjednik skupštine,predsjednici klubova odbornika te odbornici koji djeluju kao samostalnici odbornici.Sjednice se održavaju najčešće neposredno od 7 do 10 dana prije samog termina održavanja skupštine te se na kolegijumu utvrđuju dnevni red i termin skupštine.Prijedlog dnevnog reda najčešće nam stiže na inicijativu opštinske uprave,a kolegijum zajedno sa predsjednikom daje definitivnu odluku o dnevnom redu koji će se naći na narednom zasjedanju.Rad Kolegijuma je transparentan i dozvoljen javnosti.Kolegij donosi godišnji Prijedlog rada skupštine, koordinira rad radnih tijela skupštine, osigurava samu saradnju između opštinske uprave i SO-e te je njegova uloga u pripremi sjednica najistaknutija“rekao je Brkić.

Govoreći o Odluci o usavršavanju odbornika Brkić je rekao da su prošle godine imali seminare za obuku odbornika i da je ova odluka proizvod toga.

„Sve što smo radili do sada na usavršavanju i stručnim vještinama odbornika unaprijedićemo i na neki način institucionalizovati. Odluka o usavršavanju je osnov na kojem ćemo mi u tekućoj godini za narednu donositi program obuke o profesionalnom usavršavanju .Opština Srbac učestvuje u dva tri projekta kod Saveza opština i gradova i kod nekih međunarodnih fondova i na ovaj način imaćemo bolju startnu poziciju „kaže Brkić.

„Svim građanima opštine Srbac i svim ljudima koji vode porijeklo iz Srpca a žive u zemljama Zapadne Evrope i šire,želimo srećnu i uspješnu 2023.godinu,dobro zdravlje njima i njihovim porodicama i svako dobro,a naše kancelarije su otvorene za sve vidove saradnje kako bismo našu opštinu i dalje razvijali i gradili „rekli su u čestitki za nastupajuće novogodišnje praznike srbački parlamentarci.

Ukoliko ste propustili emisiju subotom u 10,Gosti programa,sa Milošem Budićem i Srđanom Brkićem,reprizu možete poslušati večeras od 21 sat na frekvenciji 93,2 MHz ili putem interneta radiosrbac.com

 

 

Novi Cjenovnik zbrinjavanja otpada u Komunalnom preduzeću”Komunalac”

Većinom glasova odbornici Skupštine opštine Srbac na 18. redovnoj sjednici dali su saglasnost Komunalnom preduzeću “Komunalac“ Srbac za izmjenu cijena zbrinjavanja otpada iz stambenih i poslovnih prostora.

Prema novom cjenovniku, vlasnici stanova i kuća plaćaće 20 odsto a poslovni prostori 25 odsto veću cijenu odvoza otpada, odnosno od 12 do 16,80 KM koliki će biti iznos računa, u zavisnosti od gradske i ruralne zone, a uvedena je i nova stavka, socijalne kategorije, koje će plaćati najnižu cijenu u iznosu od 10 KM i primjenjivaće se na fizička lica koja su socijalno ugrožena, prema spisku Centra za socijalni rad.

Vršilac dužnosti direktora Komunalca, Boško Đakić, rekao je na sjednici skupštine da prihod ostvaren naplatom, po postojećem cjenovniku, ne može pokriti troškove poslovanja jer je u posljednje dvije godine došlo do enormnog povećanja cijena energenata i repromaterijala, a takođe i ličnih primanja zaposlenih.

„Imamo 1900 korisnika, fizičkih i pravnih lica, i naš cjenovnik datira iz 2012. godine. Od tada nije dolazilo do poskupljenja naših usluga jer je Komunalac crpio rezerve raznim uštedama. Samo u posljednje dvije godine došlo je do poskupljenja goriva za oko 95 odsto i maziva 100 odsto. Isto tako, ove godine sav prikupljen otpad se deponovao u Ramiće, umjesto na lokalnu deponiju, što je izazvalo dodatne troškove transporta, a koji na mjesečnom nivou, samo u gorivu i mazivu, iznose oko dvije hiljade KM“, rekao je Đakić.

On dodaje da je došlo i do povećanja ličnih primanja zaposlenih, budući da je zagarantovana plata, odnosno najniža cijena rada, samo u 2021. godini iznosila 520 KM a danas je 650 KM, što je povećanje od 25 odsto.

„Od 2012. godine do danas, bruto plate zaposlenih su povećane za 43 odsto. Napominjem da troškovi ličnih primanja zaposlenih, u ukupnim troškovima, učestvuju sa 60 odsto i sa ovom cijenom rada smo ispod republičkog prosjeka“. istakao je Đakić.

Prema njegovim riječima, dosadašnji troškovi prikupljanja i deponovanja otpada su veći od ostvarenih prihoda, a lokalna zajednica nije u mogućnosti da subvencioniše troškove prikupljanja komunalnog otpada. Istovremeno su iscrpljene sve mogućnosti naplate zaostalih starih potraživanja, tako da u Komunalcu ne postoje finansijske rezerve.

„I lokalne zajednice u okruženju, poput Laktaša, Gradiške i Prnjavora su izvršile povećanje cijene svojih usluga od 20 do 30 odsto iako su u povoljnijem položaju od nas jer su daleko urbanije sredine i imaju manje troškove prevoza prilikom prikupljanja otpada. Naš problem u Srpcu je što imamo vrlo mali broj korisnika a domaćinstva su razuđena“, rekao je Đakić.

On dodaje da se cijena odvoza smeća razlikuje jer je u ruralnoj sredini jeftinija a otpad se iz sela odvozi po zahtjevu, odnosno po prijavi, i kako kaže, do sada nije bilo pritužbi građana.

„Trenutno ne postoji mogućnost da se jednom sedmično odvozi otpad iz ruralnih sredina jer imamo samo dva kamiona i jednog kvalifikovanog od ukupno tri šofera, koji može voziti otpad na regionalnu deponiju, dok ostali šoferi mogu uglavnom voziti po Srpcu. Takođe imamo problem odvoza kabastog otpada iz ruralnih sredina a ima dosta takvih zahtjeva građana“, rekao je Đakić.

Kako kaže, zahtjevi Komunalca za dizanjem cijena su bili još veći, ali je postignut dogovor sa Opštinskom upravom da vlasnicima stanova i kuća ne bude povećan iznos za više od 20 odsto.

“Ovim povećanjem, uz dodatne uštede i povećanje efikasnosti rada, poboljšali bismo prihodovnu stranu koja bi bila dovoljna da pokrije realne troškove poslovanja i pokušali povećati lične dohotke radnicima koji rade na prikupljanju i odvozu otpada jer u ovakvom trenutku teško dolazimo do radne snage koja je spremna da radi za minimalnu platu, a potrebno je grad i ruralne sredine održavati čistim”, istakao je Đakić.

Odbornicu Danijelu Božić Novković zanimalo je postoji li mogućnost da se racionalizuje broj od ukupno 26 zaposlenih, koji bi se usmjerili na rad u realni sektor, kako bi se ostvarile dodatne uštede.

Odbornik Želimir Urić je rekao da je cijena odvoza smeća trenutno prevelika za one krajeve u kojima se smeće vozi dva puta mjesečno, dok je odbornik Jordan Kuvalja rekao da je cijena povećanja opravdana jer će se time stabilizovati rad preduzeća, omogućiti bolja primanja zaposlenih i povećati efikasnost rada.

U diskusiji je učestvovao i odbornik Branko Grahovac koji je rekao da će povećanje cijene odvoza otpada za vlasnike kuća i stanova iznositi u prosjeku maksimalno od 2 do 2,80 KM.

“Ovim minimalnim povećanjem imaćemo čist grad i što je najvažnije, rasteretićemo socijalne kategorije koje su do sada plaćale punu cijenu odvoza otpada a sada će im biti smanjena. Treba snažnije podržati rad Komunalca u narednom periodu i omogućiti im da se mogu kreditno zadužiti i obezbijediti sredstva za nabavku još jednog kamiona i zapošljavanja novih radnika”, rekao je Grahovac.

Zamjenik načelnika opštine Vladimir Gužvić rekao je da su rashodi odvoza smeća koje se deponuje u Ramiće porasli i da je Skupština opštine dala saglasnost za izgradnju i rad pretovarne stanice u Poveliču pod uslovom da se kompletno smeće odvozi na regionalnu deponiju.

“Povećana količina smeća iziskuje povećane troškove radne snage i uz isti broj onih koji trenutno rade dolazimo u disbalans i problem funkcionisanja preduzeća. Ovo minimalno povećanje cijene odvoza je potrebno da se održi tekuća likvidnost i preduzeću obezbijedi gorivo za kamione, jer ćemo u suprotnom imati više divljih deponija, nečistoće i zarazu”, rekao je Gužvić.

On je izrazio uvjerenje da se može povećati broj korisnika koji trebaju plaćati odvoz smeća.

“Smatram da je mali broj ljudi koji plaćaju ovu obavezu, naročito u selima i udaljenim mjestima kojima se sigurno odveze više smeća nego što im se to naplati jer smo svjedoci da pojedinci dovoze otpad u kontejnere u gradu a Komunalac za to treba platiti obaveze odvoza na deponiju”, rekao je Gužvić.

Dodaje da je urađena strategija upravljanja komunalnim otpadom i da rad Komunalca u narednom periodu treba usmjeriti na odredbe koje su donesene u ovom dokumentu, a koje definišu koje su to investicije koje će dovesti do veće produktivnosti i razvoja preduzeća.

Odbornici su tokom sjednice usvojili Lokalni plan upravljanja otpadom za opštinu Srbac za period od 2022. do 2027. godine o čemu je govorila odbornica Danijela Božić Novković koja je rekla da se radi o kvalitetnom dokumentu koji je odrađen na stručan i profesionalan način, te izrazila želju da će većina stvari biti realizovana u narednom petogodišnjem periodu.

Ovim dokumentom, između ostalog, predviđa se nabavka nove opreme i vozila za potrebe Komunalca, izgradnja reciklažnog centra, sanacija divlje deponije i slično, uz stalnu edukaciju građana o potrebi povećanja ekološke svijesti.

Na sjednici je jednoglasno usvojen i program komunalnog uređenja mjesta Srpca za 2023. godinu.

Gost Programa M Budic i S Brkic

Porodica Robak, porijeklom iz Rasavca uručila, donaciju Udruženju ,,Izvor“ Srbac

Ovi pretpraznični dani idealni su za darivanje , posebno onih kojima su ti pokloni zaista potrebni. Porodica Ivice i Ivanke Robak, koji vode porijeklo iz Resavca , a već trideset godina žive i rade u Austriji odlučila je danas da uruči skromnu donaciju Udruženju roditelja i djece sa posebnim potrebama ,, Izvor“ Srbac. Kako kaže Ivica kroz medije su se upoznali sa radom Izvora i u razgovoru sa svojim sinom odlučili ovom Udruženju pokloniti sintisajzer marke Corg X5D.

,,Jednostavno smo željeli da sa tim instrumentom omogućimo Dejanu bolje uslove za njegov rad i da nastavi da uveseljava sve članove Izvora“, kaže Ivica.

U Izvoru su odlučili da ovaj sintisajzer poklone svom članu Dejanu Ristiću koji kaže da je nakon objavljivanja pjesme o Udruženju Izvor bilo mnogo pregleda na društvenim mrežama a evo porodica Robak je odlučila da mu pokloni sintisajzer koji će koristiti u svom budućem radu.

,,Neki dan otvorim Mesenger i vidim poruku porodice Robak da žele da mi poklone sintisajzer. Obradovali su me i mislim da je ovaj njihov poklon meni reakcija na moju akciju tj. sve moje pjesme koje sam objavio. Želim da im se zahvalim a ja ću njima da se zahvalim i kroz moje pjesme koje budem objavljivao u narednom periodu“, izjavio je Dejan Ristić.

Predsjednica Udruženja Izvor smatra da je poklon otišao u prave ruke i da će ga Dejan na najbolji način iskoristiti i nastaviti sa komponovanjem novih pjesama. Ona se zahvalila porodici Robak na novčanoj donaciji koju su danas poklonili Udruženju.

,,Odlučili smo da klavijaturu poklonimo Dejanu Ristiću jer znamo da će on doći u naše Udruženje kad god je potrebno da svojom muzikom uljapša naša druženja. Hvala porodici Robak i na novčanoj donaciji od 100 eura koje ćemo iskoristiti za praznike koji su pred nama“ rekla je Mira Tatić.

Članovi “Izvora” obilježili Svetog Nikolu

U Udruženju roditelja i djece sa posebnim potrebama ,,Izvor” Srbac juče je organizovana podjela nikoljdanskih paketića koje je osmi put zaredom obezbijedio Predrag Čergić iz Srpca koji radi u Njemačkoj.

Paketićima su obradovana 42 kategorisana člana Udruženja i sedam učenika posebnog odjeljenja Osnovne škole ,,Jovan Jovanović Zmaj” Srbac.

Podjeli paketića i ove godine je prisustvovao sveštenik Aleksandar Kusturić, koji je djeci govorio o Svetom Nikoli i poželio im da predstojeće praznike provedu u zdravlju i sreći.

,,Sveti Nikola je bio zaštitnik siromašnih i moreplovaca, a mi ga i danas proslavljamo, jer je cijelim životom svjedočio dobrotu Božiju i vječnu Božiju pravdu. Mi treba da se trudimo da svake godine budemo sve bolji, a ovdje kod vas se taj trud vidi. Želim vam srećan praznik i svako dobro od Gospoda našeg”,rekao je sveštenik Kusturić.

Direktorica Udruženja Mira Tatić kaže da je ovo tradicionalno okupljanje u Izvoru kojim započinju obilježavanje novogodišnjih praznika i ovim putem je zahvalila donatoru na obezbijeđenim poklonima.

,, Danas smo imali još jedno lijepo druženje i želim da zahvalim donatoru koji nas se sjetio osmu godinu zaredom. Takođe, zahvaljujem svešteniku Kusturiću na izdvojenom vremenu za druženje sa nama i našem Dejanu Ristiću koji nam je pjesmom uljepšao atmosferu”,rekla je Mira Tatić.

Više fotografija možete pogledati na fb profilu Radio Srpca.

Predstavnici ZU,,Hemera” posjetili Dječiji vrtić ,,Naša radost”

U susret predstojećim praznicima,  Dječiji vrtić ,,Naša radost” Srbac danas su posjetili članovi kolektiva Zdravstvene ustanove,,Hemera” Srbac koji su djeci doveli Djeda Mraza, koji im je na poklon uručio voće i slatkiše.

 Pedijatar Saša Jovičić je strpljivo je razgovarao sa djecom i odgovarao na njihova pitanja.  Kaže da su došli na ideju da na ovaj način kod djece razbiju strah od dolaska ljekaru i da ih, u njima bliskom ambijentu, upoznaju sa rekvizitima i poslovima ljekara i drugog medicinskog osoblja.

,,Sa velikim zadovoljstvom smo posjetili kolektiv i polaznike vrtića i sa njima, uz poklončiće, podijelili radost povodom Svetog Nikole i novogodšnjih praznika. Ujedno smo djeci pokazali rekvizite, razgovarali s njima i igrali se, kako bismo smanjili strah od dolaska u zdravstvenu ustanovu, a sve to je od njih bilo lijepo prihvaćeno. Nadam se da će naša današnja posjeta uroditi plodom i da će njihovi strahovi od dolaska ljekaru biti manji, a svakako da postoji želja da ovakva saradnja bude nastavljena”, rekao je Jovičić.

Direktorica vrtića Bogdana Miholjčić pohvaljuje ideju zaposlenih u Hemenri i zahvaljuje na posjeti.

,,Veoma nas je obradovao poziv za ovakav vid saradnje, jer je koristan za naše polaznike. Znamo da djeca imaju strah od odlaska na preglede i ovo je bila sjajna prilika da ih bolje upoznamo sa pedijatrom, medicinskim sestrama i poslovima koje obavljaju. Naši gosti djeci su donijeli voće, kao primjer zdrave ishrane, ali i slatkiše kako bi ih dodatno obradovali. Zahvaljuem doktoru Jovičiću i medicinskim sestrama i radujemo se njihovoj narednoj posjeti”, rekla je Miholjčić.

Osim pedijatra Jovičića, na druženju sa polaznicima vrtića su bile medicinske sestre Nina Koščica, Teodora Antonić i Jelena Deana Ćirić.

Više fotografija možete pogledati na fb profilu Radio Srpca.

Pokrivena kuća za samohranu majku Nevenu Ignjatić iz Srpca

Radovi na izgradnji novog porodičnog doma za samohranu majku Nevenu Ignjatić iz Srpca sve su bliži kraju. Ovih dana završeno je pokrivanje kuće i započeto unutrašnje uređenje kako bi se ova porodica uselila prije nadolazeće zime.
Koordinator akcije Branko Grahovac kaže da je izvođenje radova na krovnoj konstrukciji pomogla Crkvena opština Srbac sa sveštenstvom koja je uplatila 1000 KM.
Akciji se priključila i Nevladina organizacija “Milenijum” koja je donirala novac prikupljen na humanitarnoj predstavi u iznosu od 1070 KM, a novi odbornik u Skupštini opštine Srbac, Mirko Romić, uplatio je iznos od 200 KM.
Po 100 KM su ovih dana donirali Boban Stanišljević, LJiljana Bilanović i Gordana Kresojević.
“Imamo i odličan odziv srbačkih keramičara koji su se ponudili da besplatno izvedu radove a radi se o Nebojši Šariću, Bojanu Brezovcu, Branku Dumoniću i Dragiši Šariću kojima se zahvaljujem od srca”, rekao je Grahovac.
Na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine Srbac, rebalansom budžeta za 2022. godinu, usvojen je prijedlog da se za sufinansiranje izgradnje “Kuće od srca” iz opštinskog budžeta ove godine izdvoji 4000 KM.
“Zahvaljujem se Opštinskoj upravi i načelniku opštine Mlađanu Dragosavljeviću, odbornicima i svima onima koji su doprinijeli da se akcija privede kraju. Prema procjenama, blizu hiljadu građana iz srbačke i drugih opština i gradova odazvalo se ovoj humanitarnoj inicijativi, što je za svaku pohvalu”, istakao je Grahovac.
Donacije za završetak radova i dalje se mogu uplatiti na broj žiro računa: 567 353 27 000047 98 sa naznakom “Humanitarna pomoć za Nevenu Ignjatić” a novčana pomoć se može donijeti i u kafe bar “Dom” u centru Srpca u vremenu od 8 do 14 časova.
Uputstvo za plaćanje na devizni račun:
INTETRMEDIAR BANK:
SWIFT CODE: RZBAATWW
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENNA.
SWIFT CODE: SABRBA2B
ATOS BANK A.D.
BANJALUKA
BENEFICIARY CUSTOMER:
/BA395673530000069162
11.NOVEMBAR 34 SRBAC
BOSNA I HERCEGOVINA

Dnevne Novosti 15 12 2022

Predsjednik BORS-a Radan Ostojić u posjeti Srpcu

Na poziv Opštinske boračke organizacije Srbac danas je u Srpcu boravio predsjednik BORS-a Radan Ostojić . Na radnom sastanku sa rukovodstvom OBO Srbac analizirana su sva aktuelna pitanja i problemi sa kojima se susreće boračka kategorija stanovništva. Predsjednik BORS- a Radan Ostojić informisao je rukovodstvo BO u Srpcu o trenutnim aktivnostima koji se provode na republičkom nivou.

,, Te aktivnosti se sastoje u pripremi buduće Skupštine koja bi trebalo da se održi u narednih dva mjeseca, na kojoj će biti raspisani redovni izbori koji će se provoditi na svim nivoima organizovanja. Mi smo uputili nadležnim organima RS zahtjev za riješavanje problema mjesečnog boračkog dodatka, zapošljavanja djece poginulih boraca, na pomoć licima koja se procesuiraju za navodne ratne zločine i pomoć porodicama lica koji se nalaze na izdržavanju kazne za navodno počinjene ratne zločine i poboljšanje materijalnog položaja Ratnih vojnih invalida , porodica poginulih boraca kroz povećanje ličnih i porodičnih invalidnina“, rekao je Ranko Ostojić i dodao da se čeka formiranje nove Vlade RS kako bi se ti zahtjevi riješavali.

Prijedlog BO Srbac je da se što prije raspišu redovni izbori u okviru Boračke organizacije RS i tako u što skorijem roku prevaziđu trenutni problemi sa kojima smo suočeni ,rekao je predsjednik BO Srbac Goran Plotan.

,, Na taj način dobili bi kvalitetne ljude na čelu kako mjesnih tako i opštinskih i gradskih organizacija a naravno i na republičkom nivou. Mi smo zadovoljni današnjim sastankom sa predsjednikom BORS-a . Rekli smo mu da želimo da svaki naš član dobije pravo da bude biran ili da predlaže najbolja rješenje i uvjereni smo jedinstvo u radu u naredne četiri godine. Nadam se da će 4. septembar naredne godine biti datum kada ćemo konstituisati novo rukovodstvo. Naš cilj je da uradimo sve na poboljšanju materijalnog položaja naših saboraca i da se povećaju sedstva za borački dodatak iako smo svesni da je to ogromna cifra ali kada bi sveke godine povećanje bilo od tri do pet odsto to bi nam mnogo značilo“, rekao je Goran Plotan

Zajednički je zaključak da u BORS treba da preovladava jedinstvo koje je prvi preduslov da bi se obezbjedila što veća prava za kategorije stanovništva koje predstavljaju što i jeste njihov prioritetni zadatak.

Izbor sportiste opštine Srbac 15.februara

U Srpcu su danas počele pripreme za tradicionalnu manifestaciju Izbora najboljih sportista naše opštine u 2022.godini.

Na čelu Organizacionog odbora je Miloš Budić predsjednik SO-e Srbac koji je na prvom sastanku istakao značaj manifestacije i dodao da će učiniti sve da u uspije manifestacija koja okuplja sportiste i sportske radnike i nagrađuje mlade ljude za sav njihov trud u oblasti sporta.

Na sjednici je odlučeno da se “Izbor sportiste opštine Srbac u 2022.godini” održi u srijedu 15. februara 2023.godine sa početkom u 18 časova u holu Centra srednjih škola”Petar Kočić” u Srpcu.

„Imenovali smo sedmočlani stručni žiri, usvojili odluku o kriterijumima i donijeli zaključak o raspisivanju javnog poziva za dostavu prijedloga koji će biti otvoren od 20. decembra do 20.januara“, rekao je predsjednik Organizacionog odbora Miloš Budić i dodao da za nagradu mogu biti predloženi aktivni sportisti, učesnici sportskih takmičenja koja su organizovana na nivou opštine Srbac, Republike Srpske, državnog i međudržavnog nivoa, najuspješniji sportski radnik, najuspješniji mladi sportista do 18 godina, najuspješniji sportski klub i najuspješnija mlada ekipa do 18 godina.

Iz organizacionog odbora pozivaju sportske i nevladine organizacije i pojedince da svoje prijedloge dostave najkasnije do 21. januara 2023. godine.

Izbor se tradicionalno održava pod pokroviteljstvom Opštine Srbac, u organizaciji Radio Srpca od 2002.godine

Prošle godine za najuspješnijeg sportistu proglašen je Aleksandar Glišić iz FK”Alaškert”Erevan.