Zahvaljujući pomoći UNDP, opštine Srbac i Mjesne zajednice Razboj Ljevčanski, Dragoljub Sivac dobio novi dom

Šest godina nakon što su mu katastrofalne poplave uništile porodičnu kuću u Razboju Ljevčanskom, Dragoljub Sivac iz ovog sela, konačno je dobio novi dom.

Naime, njemu je ključeve od novog doma,uručio predstavnik UNDP zajedno sa predstavnicima opštine Srbac i Mjesne zajednice Razboj Ljevčanski.

Stara kuća, poslije poplava, postala je potpuno neuslovna za stanovanje, zbog čega je Dragoljub sve ove godine živio u pomoćnom objektu koji je služio kao štala, gdje je adaptirao jednu prostoriju. Finansijsku pomoć za izgradnju novog objekta dobio je u okviru Programa za oporavak od poplava koji realizuje UNDP BiH. Izgradnja nove kuće započela je u januaru rekao je predstavnik Mjesne zajednice Razboj Ljevčanski Jordan Kuvalja.

,,Moram da izrazim zadovoljstvo jer smo ovim humanim projektom obezbjedili krov nad glavom i koliko toliko uljepšali život našem Dragoljubu. Ovo je jedini projekat na području opštine Srbac koji je realizovan kroz pomoć UNDP-a za izgradnju kuća na poplavom pogođenom području iz 2014. godine i poslednji koji će biti realizovan do kraja ove godine. Kuća je ukupne površine 39 metara kvadratnih. UNDP je obezbjedio 36 000 KM , opština Srbac svu neophodnu infrastrukturu i priključke a Mjesna zajednica plac. Hvala svima koji su pomogli izgradnju ovog objekta” , kaže Jordan Kuvalja.

Građevinske radove je izvodila firma “Promaks” iz Modriče. Dragoljub živi sam i nema najbližih srodnika. Nije korisnik socijalne pomoći, a do realizacije ovog projekta nije imao čak ni ličnu kartu.

Kuća za Dragoljuba Sivca nalaziće se pored kuće demobilisanog borca Zorana Crnomarkovića, kojem je nedavno izgrađen novi dom uz pomoć Fonda solidarnosti Boračke organizacije Srbac.

Načelnik donio novu naredbu o sprovođenju mjera do 21. juna

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević donio je novu naredbu o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19).

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva zabranjuju se na teritoriji opštine Srbac od 07.06.2021. do 21.06.2021.godine:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,

2) sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica,

3) organizacija i izvođenje muzike uživo u zatvorenom dijelu ugostiteljskog objekta,

2. U periodu od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 6 do 24 časa:

– svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),

– priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.)

3. Od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine u periodu od 24 do 6 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

4. Od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine, a izuzetno od tačke 1. podtačke 1) ove Naredbe dozvoljavaju se:

1) takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo poštovanje propisanih mjera,

2) organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

5. Dozvoljene aktivnosti iz ove Naredbe sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

6. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

7. Izuzetno od tačke 6. ove Naredbe od obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

8. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

9. Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 3. ove Naredbe sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog objekta.

10. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju

usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,

5) odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluga u slučaju nepoštovanja mjera.

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

12. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU„Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom  na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“

14. Svi subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

15. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Srbac putem nadležnih inspektora i Komunalna policija u sastavu ovog Odjeljenja. Odjeljenje za inspekcijske poslove će o izvršenom nadzoru blagovremeno obavještavati Načelnika Opštine u funkciji Komadanta opštinskog štaba za vanredne situacije.

16. Nepoštovanje mjera zabrane iz ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17, 42/20 i 98/20).

17. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, primjenjuju se:

– Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID-19) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20) i

– Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/20).

18. Ovom Naredbom prestaje da važi Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19) broj 02-022-111/21 od 20.05.2021. godine

19. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Srbac.“

Kristijan Pantelić iz Razboja upecao šarana od 19 kilograma

Ribolovac Kristijan Pantelić (20) iz Razboja Ljevčanskog upecao je ovih dana kapitalni primjerak šarana od 19,2 kilograma kakav se rijetko viđa na ovim prostorima.
Do nesvakidašnjeg ulova došao je na jezeru Laminci kod Gradiške, gdje je prekraćivao vrijeme sa drugom pecajući na “fider” štapu na koji je bila zavezana klasična hranilica sa “rig” sistemom za ribolov šarana, što je bila dobitna kombinacija.
“Nakon što sam zabacio udicu, rekao sam drugu kako bih volio uhvatiti šarana jer je pravo zadovoljstvo izvlačiti ribu na ovom štapu. Nije prošlo ni par minuta, a štap se zatresao. Čim sam ga potegao, uvjerio sam se da je kapitalac u pitanju. Počeo je jako vući prema otvorenoj vodi, ali sam ga postepeno umarao. Poslije dvadesetak minuta borbe privukao sam ga obali, gdje je pokušao da se zavuče u travu, ali sam ga nekako sa drugom uspio savladati” priča Kristijan. Šarana dugačkog 98 centimetara ulovio je sa dva kukuruza sa aromom anisa zakačena na udicu i dva gumena pop-ap kukuruza koji služe kao podizači mamca.
” Kao veliki zaljubljenik u ribu poštujem ribolovačko načelo “uhvati i pusti”, tako da sam šarana nakon fotografisanja vratio u vodu” kaže mladi srbački ribolovac.
Pecanjem se bavi još od malih nogu, a sve tajne ovog hobija naučio je od svog djeda Nenada Krejića koji je važio za jednog od najboljih ribolovaca u Srpcu i šire.
“Skoro sve znanje koje imam o ribolovu pokupio sam od njega. Uz njegovu pomoć i vlastito iskustvo naučio sam da je za dobar ulov presudno poznavanje terena, tačan izbor mamca i hranjenje šarana kuvanim kukuruzom na odabranoj lokaciji prije pecanja. Najčešće pecam na Savi i Vrbasu, ali i na mnogim jezerima, poput ovog u Lamincima, gdje sigurno ima sličnih kapitalaca” priča Kristijan koji trenutno pohađa Fakultet za bezbjednost i kriminalistiku u Banjaluci.

Kristijan Pantelić kaže da mu je ribolov isključivo hobi, ali planira da se njime bavi do kraja života jer je to, kako kaže, njegova strast i djedovo nasljedstvo.
“Upecao sam dosta velikih riba poput amura od 16 kilograma i smuđa od 5,5 kilograma. Lovio sam i šarane od 10 do 15 kilograma, ali je ovaj do sada bio najveći. Nisam se još oprobao na takmičenjima, ali imam u planu da na nekima iskušam sreću” kaže Kristijan. 

Dnevne novosti 07 06 2021

Danas obilježena 29.godišnjica od formiranja Prve srbačke lake pješadijske brigade

U organizaciji Odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova na području opštine Srbac danas je obilježena 29. godišnjica od formiranja Prve srbačke lake pješadijske brigade, kojoj su, pored delegacija iz Srpca, prisustvovali brojni gosti, među kojima i predsjednik Boračke organizacije RS Milomir Savčić, savjetnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu, general Milan Torbica , pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka OS BiH, kao i predstavnici Boračke organizacije opštine Laktaši.

Ceremonija je počela polaganjem cvijeća na spomen-obilježju u Malim Sitnešima gdje na današnji dan po prvi put postrojena Prva srbačka laka pješadijska brigada, nakon čega je organizovano polaganje cvijeća i paljenje svijeća kod spomen-kosturnice na gradskom groblju i spomen-sobi u Srpcu.

Centralni događaj je organizovan na zajedničkom spomen-obilježju poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata, gdje je parastos služio protonamjesnik Željko Sarić.

Prisutnima se obratio nekadašnji potpukovnik Vojske Republike Srpske i načelnik Štaba srbačke brigade Vićo Kovačević, koji je podsjetio da se u redovima ove brigade borilo 3.338 boraca, od čega je svoje živote položilo njih 66, a za desetoricom boraca još uvijek se traga.On je opisao ratni put koji je trajao od postrojavanja na igralištu u Malim Sitnešima 7. juna 1992. godine, pa sve do proljeća 1996. godine. Članovi brigade prvo su bili angažovani na obezbjeđenju granice sa Hrvatskom u dužini od 42.5 kilometra, a zatim su se hrabro borili na mnogim ratištima, derventskom, oraškom, trebavskom, srbobranskom, ozrensko-vozućkom i gradačačkom ratištu.

,,Borci brigade su na tom ratnom putu ostavili tragove pravih , časnih boraca jer su često ulagali i nadljudske napore u odbrani srpskih teritorija. Borci srbačke brigade su poštovali Međunarodne principe ratovanja i to treba da znaju mladi ljudi koji u to vrijeme nisu bili ni rođeni, jer će u budućnosti vjerovatno biti u sitauaciji da se bore za istinu o ratu čiji smo mi bili učesnici”, rekao je Vićo Kovačević.

On je izrazio zadovoljstvo što su današnjem okupljanju prisustvovali učenici osnovnih i srednjih škola i podsjetio još jednom na potrebu organizovanja časova u školama kako bi se ukazalo na ulogu srbačke brigade u proteklom ratu i uopšte na proces stvaranja Republike Srpske.

Tokom ceremonije organizovano je polaganje cvijeća i paljenje svijeća od strane delegacija Opštine Srbac, Prve srbačke lake pješadijske brigade, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka OS BiH, Boračke organizacije RS, Boračke organizacije Srbac i Laktaši, Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Policijske stanice Srbac, Ravnogorskog pokreta i Udruženja SUBNOR.

U ime lokalne uprave prisutnima se obratio predsjednik Skupštine opštine Srbac Miloš Budić.

,,Pripadnici Prve srbačke lake brigade u proteklom ratu ostavili su tragove hrabrih i čvrstih boraca koji su ulagali nadljudske napore u odbrani srpskog naroda. Za svoje zasluge brigade je odlikovana ordenom Petra Mrkonjića od tadašnjeg predsjednika RS. Danas vam poručujemo da ćemo se i dalje nesebično i još aktivnije uključiti, u okviru svojih mogućnosti lokalne zajednice, u smislu sticanja očuvanja prava svih boračkih kategorija” , rekao je Budić.

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić, rekao je da je ratni put brigade primjer da nije postojao nikakav plan i želja Srba da protjeraju nesrpsko stanovništvo sa svojih ognjišta.

,, Moram istaći činjenicu da je Prva srbačka brigade primjer na kojem smo razbijali tezu Tužilaštva u Hagu da je na prostoru, gdje je srpski narod bio većina, vršeno etničko čišćenje. Srbac i borci srbačke brigade su najbolji su primjer da nije postojao takav plan već upravo suprotno”, rekao je Savčić.

Zbog bolesti, učešće u današnjem događaju ponovo nije mogao uzeti bivši komandant Prve srbačke lake brigade, pukovnik u penziji Miodrag Suvajac. Suvajca je prošle sedmice posjetila delegacija Opštine Srbac i Boračke organizacije, a pukovnik Suvajac je još jednom apelovao na jedinstvo svih organizacija zaduženih za pitanja boraca, jer se samo na taj način mogu obezbijediti zakonom zagarantovana prava i bolji i kvalitetniji život boračkih kategorija.

Više fotografija je dostupno na facebook profilu Radio Srpca.

Zavidni rezultati mladih kadeta FK”Sloga”,učenika Centra srednjih škola Srbac

Deset učenika Centra srednjih škola”Petar Kočić”iz Srpca, Mihajlo Popović, Đorđe Gužvić, Dragan Pelengić, Luka Grgec, Luka Cetić, Andrej Simić, Nemanja Popović, Andrej Cvijetić, LJubiša Šumar i Mihajlo Majstorović već duži niz godina treniraju fudbal. Posjećivanjem mnoštva država poput Srbije, Slovenije, Češke i mnogih gradova u BiH,ostvarili su zavidne uspjehe,a pobjedom na 11 od 13 utakmica, pokazali su neosporan talenat i ostvarili svoj najznačajniji uspjeh plasiranjem na prvo mjesto kadetske tabele.

O posvećenosti ovih mladića govori činjenica da u toku pripremnog perioda treniraju i do šest puta sedmično, a mimo ovog perioda treniraju dva-tri puta. Iako im je pripremni period ponekad naporan, njihova ambicija dolazi do izražaja. Kako kažu, poraz im najteže pada ali motivaciju, koju ne gube, pronalaze u želji za uspjehom, dok im je primarni cilj da zaigraju u većim i perspektivnijim fudbalskim klubovima.

Mnogi od njih već imaju šansu za ostvarenje svog primarnog cilja otkad su bili na selekciji za reprezentaciju naše države. Takođe, odlazak na kampove, poput kampa FK „Crvena zvezda“ i FK „Real Madrid“ ih je istaknuo kao spretne igrače. Upravo odlaskom na ove kampove, kao i gledanjem značajnijih fudbalskih utakmica, stiču nova znanja i unapređuju svoje vještine.

Svoje vrline iskazuju učestvovanjem na humanitarnim turnirima, kojih je bilo mnogo, od kojih su oni izdvojili dva. Jedan od njih je turnir koji je organizovala naša škola, a drugi je održan u Čelincu. Taj isti turnir osvojili su pobjedom protiv FK „Borac“, na šta su posebno ponosni. Na ovom turniru najviše se istaknuo Mihajlo Majstorović kojem je pripao epitet najboljeg igrača.

Zadovoljni su svojom fizičkom formom, koja više dolazi do izražaja na otvorenom terenu, gdje se ostvaruju bolji rezultati. Takođe su istakli želju za primanjem sportske stipendije i organizovanim prevozom na treninge, dok su se požalili na pomoćni teren i svlačionice, koje bi voljeli vidjeti u boljem izdanju.

Ovi perspektivni mladići se pored fudbala rekreativno bave i drugim sportovima kao što su košarka, tenis i odbojka.Najstariji igrači kadeta, Dragan Pelengić i Luka Grgec, pojavljuju se kao redovni igrači prvog tima. Njih dvojica će od septembra igrati za prvu postavu prvog tima FK „Sloga“.Mihajlo Popović, golman kadeta, u ranijim sezonama nastupao je i kao jedan od igrača. O njegovoj svestranosti govori i činjenica da se na treninzima priprema kao i ostatak igrača. U odbrani mu, pored Luke i Dragana, pomažu i Đorđe Gužvić i Luka Cetić.

Najveći broj postignutih golova ima Mihajlo Majstorović, dok ga u stopu prati Ljubiša Šumar. Ova dva fudbalera zajedničkim snagama u napadu ostvaraju značajne rezultate za cijeli tim.Kapitensku traku već četiri sezone nosi Andrej Cvijetić. Njegovi duogodišnji treninzi itekako daju zavidne rezultate.Nemanja Popović, igra na poziciji lijevog krila,i kaže da je zadovoljan rezultatima koje su postigli ove sezone.

„Fudbal treniram od svoje četvrte godine,a ljubav se javila već od prvog treninga. Godine 2017. i 2018. sam imao priliku otići na kamp FK „Crvena zvezda“, koji sam oba puta uspješno prošao. Ovo mi je pripremilo teren za moja dalja ostvarenja. Moj najveći san je da se profesionalno bavim ovim sportom, a na tome već radim. Od sljedeće godine zaigraću za RFK „Novi Sad”,kaže mladi Nemanja .

UG,,C.E.Z.A.R.“: U prisustvu brojnih zvanica, na Bardači obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine Udruženje građana ,,C.E.Z.A.R.“ u subotu je organizovalo prvi Bardača Meet up koji je realizovan u saradnji sa Zelenom Mrežom BiH i Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD.

Udruženje Cezar je na Bardači ugostilo oko 50 mladih ljudi iz mnogih krajeva BiH i još jednom pokazali da se najbolji rezultati postižu upravo zajedničkim snagama i razvojem intenzivne saradnje.

Direktorica ,,C.E.Z.A.R.A.”-a Tanja Šnjegota kaže da su učesnici skupa prvo imali priliku da učestvuju u prezentacijiskom dijelu koji se sastojao od raznih tema iz oblasti ekologije, a nakon toga je uslijedila šetnja koja je za cilj imala da se prisutni upoznaju sa istorijatom Bardače i onim što je Bardača nekada bila.

,, Na zadovoljstvo svih nas, ponovo smo na Bardači uspjeli da okupimo veći broj mladih koji imaju želju i volju da rade na očuvanju i zaštiti životne sredine, koji su spremni da saslušaju, nauče nešto novo i da se uključe u diskusiju na razne teme koje se tiču ekologije, jer je značaj čuvanja zdrave životne sredine itekako važan“, rekla je Šnjegota i istakla da se nada da će Bardača Meet up prerasti u jednu od tradicionalnih aktivnosti.

Među brojnim gostima bio je i Miloš Kovačević, predstavnik Organizacije CEREBRA iz Banja Luke. Kovačević kaže da je saradnja sa Cezarom dugogodišnja i da je Udruženje iz Srpca opravdano steklo status sjedišta Volonterskog servisa RS, a kada je riječ o realizovanoj aktivnosti, istakao je da su ovakve skupovi izuzetno važni kako bi se probudila svijest mladih o značaju zaštite životne sredine.

,,Nedavno smo boravili ovdje i razgovarali o sličnim temama, ali ova oblast je nepresušna tema za razgovor i iznalaženje rješenja, jer je i najmanja stvar koju uradimo za svoju životnu sredinu veoma važna. Cilj nam je što većem broju mladih ljudih i onima koji se tako osjećaju ukazati na značaj onog što želimo da radimo, a kada dobijemo masovniju podršku, moći ćemo da razmišljamo o ozbiljnijim projektima čija će realizaciji biti na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo budućih generacija“, rekao je Kovačević.

Šnjegota kaže da im je bila velika čast ugostiti predstavnicu Italijanske razvojne agencije Mirjonu Sadiku, kao i predstavnika delegacije Evropske Unije u BiH Ferdinanda Koeniga. Zahvalila je Ambasadi Italije u BiH i ambasadoru Nikoli Minasiju, kao i ostalim gostima i saradnicima koji su se odazvali pozivu i uzeli učešće na ovom događaju.

Ana Budimčić osvojila drugo mjesto na takmičenju u aeromodelarstvu u Zrenjaninu

Nakon gotovo dvije godine pauze takmičarskog ciklusa, zbog pandemije virusa korona, konačno su krenula takmičenja u aeromodelarstvu, a srbački predstavnici u ovom sportu ponovo su ostvarili značajne uspjehe.

Na 38. Srem kupu, koji je održan u subotu 5. juna na terenima kod Aradeca pored Zrenjanina, Ana Budimčić iz Srpca osvojila je drugo mjesto.

Na takmičenju je nastupio i Miloš Budimčić u seniorskoj konkurenciji i u generalnom poretku zauzeo osmo mjesto.

Učešće je uzelo 30 takmičara iz Srbije, BiH i Bugarske.

Takmičenja u ovoj godini se ne boduju u svjetskom kupu jer je Svjetska vazduhoplovna federacija (FAI) donijela ovu odluku zbog pandemije, ali se boduju za reprezentaciju kao “open international” takmičenja.

Svakako je to dobra prilika da se predstavnici srbačkog Aero kluba “ULL” vrate trenažnom i takmičarskom ciklusu kako bi sljedeću godinu što spremnije dočekali.

Aktuelno 06 06 2021

Nastavlja se finansijska podrška Fondu solidarnosti Boračke organizacije Srbac

Fondu solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac
uplaćena je vrijedna donacija. Zdravstvena ustanova “Implantodent” iz Banja Luke,dr.Saše Dabića na žiro račun Fonda uplatila je iznos od 500 КM kao donaciju i podršku aktivnostima Fonda solidarnosti.
Dr.Saša Dabić,naš Srpčanin, kaže da iako živi i radi u Banjoj Luci redovno prati i informiše se o aktivnostima i dešavanjima u opštini Srbac, pa je tako i informisan o radu Boračke organizacije opštine Srbac i Fonda solidarnosti, za čiji rad kaže da ima samo riječi i hvale. Na upućen Javni poziv Fonda pravnim i fizičkim licima za novčanu podršku aktivnostima Fonda odmah je reagovao i uplatio iznos od 500 КM.
Predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan u ime BO i Fonda solidarnosti upućuje zahvalnost na uplaćenoj donaciji.
“Novčana podrška će puno značiti Fondu u realizaciji programskih ciljeva i aktivnosti u 2021. godini.Nakon uspostavljenog kontakta sa dr.Sašom, uplatio je donaciju Fondu u roku 24 sata, a uz to poslao nam je i jednu lijepu poruku podrške u nastavku našeg daljeg rada”,kaže Plotan i dodaje da je Programom rada Fonda za ovu godinu predviđeno dvostruko više aktivnosti na rješavanju stambene problematike članova BO nego u 2020.godini pa je s tim u vezi neophodno obezbjediti i dvostruko više sredstava.