Gost Programa Ljubisa Miljevic

Odobrena isplata sredstava za opštine pogođene olujnim nevremenom.Opštini Srbac 450.000 KM

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske na današnjoj, 8. telefonskoj sjednici, donio je Odluku o dodjeli sredstava direktne podrške opštinama pogođenim olujnim nevremenom.

– Zaključeno je da su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava direktne podrške Fonda solidarnosti Republike Srpske jedinicama lokalne samouprave pogođenim olujnim nevremenom i to: Modriča, Vukosavlje, Srbac i Novi Grad – navodi se u saopštenju Upravnog odbora.

Kako se dodaje u saopštenju, odobrava se isplata sredstava direktne podrške u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM za prevazilaženje posljedica usljed elementarnih nepogoda Opštini Srbac sa 450.000 KM, Opštini Modriča 350.000 KM, Opštini Vukosavlje 100.000 KM i Opštini Novi Grad 100.000 KM.

– Štete koje su navedene opštine pretrpjele odnose se na štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i ekonomski gubitak koji se odnosi na gubitak prinosa poljoprivrednih kultura – dodaje se u saopštenju.

Izvor:RTRS

Srbac bira najuređenije dvorište

Ovogodišnji 41. saziv LEK ,,Bardača –Srbac“ u organizaciji ,,Centra za kulturu i sport“ Srbac biće održan u periodu od 26. juna do 7. jula ove godine.

Tema tradicionalnog okruglog stola biće: ,,Vapaj ptica sa Bardače“.

Kako stoji u saopšenju za javnost Centra za kulturu i sport , rad kolonije biće popraćen nizom aktivnosti od kojih je jedna i izbor ,,Najuređenijeg životnog i radnog prostora ( kuća sa dvorištem) i balkona stambene zgrade na području opštine Srbac“.

Konkurs će biti otvoren od 17. juna do 1. jula ove godine, a prijave se mogu dostavljati u JU ,,Centar za kulturu i sport „ ili u ,,Radio Srbac“. Nakon zatvaranja konkursa stručna komisija će obići sve prijavljene i izabrati pobjednika koji će kao nagradu dobiti vrijedno umjetničko djelo nastalo na ovogodišnjoj Likovno ekološkoj koloniji.

Fond solidarnosti svojim članovima pomogao kod nabavke plastenika

Fond solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac je u okviru trećeg programa pružanja pomoći svojim članovima, a na osnovu prijedloga iz Mjesnih boračkih organizacija Bajinci, Nova Ves, Stari Martinac, Donja Lepenica i Nožičko, pružio novčanu pomoć za nabavku plastenika petorici članova Boračke organizacije opštine Srbac.

Predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan se zahvalio opštini Srbac i Međunarodnom Fondu na saradnji i pomoći I dodao da očekuje da se ta saradnja nastavi i naredne godine.

„ Izdvojili smo 4.500 KM i pomogli nabavku pet plastenika od 50 metara kvadratnih našim članovima koji su u trećem programu Fonda solidarnosti predloženi od strane svojih Mjesnih boračkih organizacija. Oni su plastenike dobili besplatno pošto je svoje učešće u finansiranju ovog projekta uzela i opština Srbac te Međunarodni fond za poljoprivredu IFAD. Ovo je druga godina kako naš Fond pomaže članstvu u nabavci plastenika pošto smo prošle godine na isti način pomogli trojici članova BO”rekao je Plltan.

Petar Mitraković iz Bajinaca se zahvalio Mjesnoj boračkoj organizaciji Bajinci koja ga je predložila za ovu vrstu pomoći.

“Zahvaljujem se i Boračkoj organizaciji opštine Srbac i svima ostalim koji su pomogli. Izuzetno sam sretan i zadovoljan, prvenstveno pažnjom, jer vidim da nisam zaboravljen od strane svojih saboraca. Ovaj plastenik će mi dobro doći, pošto ću svojim radom i zalaganjem sebi i porodici lakše obezbjediti svježe povrće, a i povrće za zimnicu. Samostalno i sopstvenim sredstvima nisam bio u prilici nabaviti ovako dobar i vrijedan plastenik, pošto nisam zaposlen, već povremeno radim na građevini koliko mi zdravstveno stanje dozvoli“ istakao je Mitraković.

Pored Petra Mitrakovića iz Bajinaca, plastenike su dobili:Radovan Tošić iz Nove Vesi,Žarko Marić iz Starog Martinca, Ranko Nedić iz Donje Lepenice i Božo Milinčić iz Nožičkog.

Dnevne Novosti 14 06 2024

Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku projektima mjesnih zajednica opštine Srbac

Odjeljenje za opštu upravu poziva savjete mjesnih zajednica sa područja opštine Srbac da podnesu zahtjev za dodjelu sredstava (na obrascu u prilogu) za projekte koji se odnose na rješavanje manjih infrastrukturnih radova na području mjesne zajednice, vanjsko i unutrašnje uređenje objekata mjesnih zajednica, nabavku opreme, uređenje dvorišta mjesnih zajednica, kao i uređenje značajnih objekata i okoline tih objekata na području mjesne zajednice.

Javnim pozivom je predviđena podrška projektima mjesnih zajednica na području opštine Srbac u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM. Visina sredstava koja se dodjeljuje po pojedinačnom projektu iznosi do 2.500,00 KM a sredstva će biti dodjeljena za podršku onim projektima koja ostvare najveći broj bodova u skladu sa kriterijumima datim ovim javnim pozivom.

Uslovi i pravo učešća

Pravo učešća imaju savjeti mjesnih zajednica sa područja opštine Srbac.

Savjet mjesne zajednice ima pravo da predloži jedan projekat.

Javni poziv je upućen svim savjetima MZ i biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Opštinske uprave opštine Srbac i oglasnoj tabli u opštinskoj upravi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dokumentacija se ne vraća.

Obavezna dokumentacija za prijavljivanje na Javni poziv

Zahtjev za dodjelu sredstava se podnosi na za to predviđenom obrascu koji mora sadržavati:

 podatke o podnosiocu zahtjeva;-

 kratak opis projekta;-

 očekivani rezultati projekta;-

 iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta.-

Ostala potrebna dokumentacija:

 zapisnik sa sjednice Savjeta mjesne zajednice na kojoj su utvrđeni prijedlozi projekta za koji se traže sredstva ;-

 specifikacija roba, usluga ili radova navedenih u projektu, kao i procijenjena- vrijednost istih (predračun).

Izvori finansiranja projekata

Sredstva za realizaciju ovog javnog poziva planirana su u Budžetu opštine Srbac za 2024.godinu na potrošačkoj jedinici Odjeljenja za opštu upravu na poziciji 415200 – Mjesne zajednice.

Ukoliko postoji namjera sufinansiranja od strane građana i/ili donatora na području mjesne zajednice, bilo u robi/imovini, radu ili uslugama, na propisanom obrascu je potrebno navesti detaljan opis učešća.

Procedura i rok za prijavljivanje na Javni poziv

Prijava sa svom potrebnom dokumentacijom se podnosi u kancelariji broj 6. kod službenika nadležnog za poslove mjesnih zajednica u zgradi Opštinske uprave opštine Srbac ili preporučeno poštom na adresu: Opština Srbac, Trg boraca 1, 78420 Srbac. Prijava na ovaj javni poziv se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za učešće na javnom pozivu za podršku projektima mjesnih zajednica- ne otvaraj “.

Javni poziv je otvoren do 14.7.2024.godine.

Kriterijumi za dodjelu sredstava

Zahtjevi za odobravanje sredstava će biti bodovani prema sljedećim kriterijumima:

Opravdanost i orginalnost projekta – 30

Budžet projekta ( racionalnost troškova, izvori finansiranja projekta) – 30

Broj i vrsta krajnjih korisnika (mladi, žene, ranjive kategorije stanovništva) – 20

Uticaj projekta na poboljšanje života građana – 20

U K U P N O – 100

Rokovi i način objavljivanja rezultata Javnog poziva

Rezultati Javnog poziva se objavljuju na internet stranici Opštinske uprave opštine Srbac i oglasnoj tabli opštinske uprave u roku od 15 dana od zatvaranja te se o istim obavještavaju savjeti mjesnih zajednica koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu sredstva iz tačke 1. ovog javnog poziva.

Konačnu odluku o odobravanju sredstva donosi Načelnik opštine Srbac na prijedlog Komisije za provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstva za podršku projektima mjesnih zajednica opštine Srbac, a uplata odobrenih sredstva iz budžeta opštine će se shodno odluci vršiti direktno dobavljaču roba ,usluga ili radova prema dostavljenom predračunu.

Vrijedne donacije Fondu solidarnosti

Foto: BORS

U proteklih sedam dana Fondu solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac stigle su dvije vrijedne donacije.

ZU Stomatološka ordinacija ,,Modent  1” Srbac uplatila je iznos od 300 KM, dok je ZU Specijalistička ambulanta ,,Implantodent” dr Saša Dabić  Banja Luka, novčano pomogla Fond solidarnosti sa 500 KM.

Predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan izrazio je zahvalnost pomenutim zdravstvenim ustanovama na pruženoj pomoći, te je uputio apel i ostalim privrednim subjektima da pruže novčanu podršku Fondu solidarnosti. Kako je jedan od važnijih prihoda Fonda solidarnosti i članarina, Plotan je, takođe, uputio poziv i svim članovima Boračke organizacije opštine Srbac koji još uvijek nisu platili članarinu za tekuću godinu da to i učine, a sve informacije o načinu plaćanja članarine se mogu dobiti u kancelariji Boračke organizacije opštine Srbac ili na telefon 051/926 – 518.

Folkloraši iz Kukulja gostuju na tradicionalnom koncertu KUD-a “Sveti Sava” iz Graca

Kulturno-umjetničko društvo “Đerdan” iz Kukulja nastupiće u subotu, 15. juna, na koncertu “Zaigraj-Zapjevaj” koga organizuje KUD “Sveti Sava” iz Graca.

Radojica Vidović, predsjednik KUD-a “Đerdan”, kaže da će nastupiti zajedno sa još desetak folklornih društava iz Republike Srpske, Srbije, Slovenije, Italije i Austrije.

“Velika nam je čast što smo pozvani na ovaj koncert na kojem ćemo, pored KUD-a “Petar Kočić” iz Nove Topole, biti jedini predstavnici iz Republike Srpske. NJihova manifestacija ima dugu tradiciju, održava se već 28 godina i istinski su čuvari tradicije i običaja srpskog naroda. Biće priređen bogat program uz muziku uživo i nadamo se dobrom druženju”, rekao je Vidović.

On ističe da će i ove godine biti domaćini devetih po redu Ivanjdanskih folklornih susreta koji će se održati 6. jula, povodom seoske i hramovne slave, a u novembru će organizovati i osme dječije folklorne susrete.

“Na ovaj način mladima prenosimo naše kulturno nasljeđe i učimo ih pravim životnim vrijednostima”, rekao je Vidović, koji obavlja i dužnost poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednika Savjeta mjesne zajednice Kukulje.

Dvadeset i deveta sjednica Skupštine opštine Srbac u četvrtak, 20. juna

Predsjednik Skupštine opštine Srbac Miloš Budić, zakazao je za četvrtak, 20. juna, 29. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj će se naći 32 tačke dnevnog reda.

Sjednica počinje u 10 časova.

Dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice SO-e Srbac,

2. Izvod iz zapisnika sa 1. vanredne sjednice SO-e Srbac,

3. Informacija o poslovanju Javnog preduzeća „DEP-OT“ d.o.o. Banjaluka za 2023. godinu,

4. Informacija o radu Policijske stanice Srbac za prvo tromjesečje 2024. godine,

5. Informacija o stanju lovstva na području opštine Srbac za lovnu 2023/2024. godinu i Plan gazdovanja za lovnu 2024/2025. godinu,

6. Informacija o realizaciji ugovorenih usluga utvrđivanja vremena i uzroka smrti za lica umrla van zdravstvene ustanove na području opštine Srbac za 2023. godinu,

7. Informacija o realizaciji Programa sistemske deratizacije i dezinsekcije na području opštine Srbac za 2023. godinu,

8. Informacija o realizaciji Programa korištenja sredstava za podsticaj zapošljavanja za 2022. godinu,

9. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Srbac za 2023. godinu,

10. Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u Opštinskoj upravi opštine Srbac u 2023. godini,

11. Izvještaj o realizaciji plana za izmirenje neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda (Plan za period 01.01.-31.12.2023.),

12. Izvještaj o stanju pripremljenosti sistema protivgradne zaštite na području opštine Srbac za protivgradnu sezonu 2024. godine,

13. Izvještaj o radu u organima Komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Srbac za 2023. godinu,

14. Prijedlog Plana kapitalnih investicija za 2024. godinu,

15. Prijedlog Plana za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda opštine Srbac,

16. Prijedlog Programa obezbjeđenja i korištenja novčanih sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede za 2024. godinu,

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju realizaciji investicije „Izgradnja vodovodne mreže u MZ Nova Ves, zaseok Seferovača“,

18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prihvatanje bez naknade zemljišta u K.O. Razboj Župski,

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju aktivnosti prenosa prava svojine na zemljištu sa nosioca prava svojine Republike Srpske na Opštinu Srbac u K.O. Srbac Mjesto u svrhu prodaje radi izgradnje objekta za pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga,

20. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Opštine Srbac u K.O. Kukulje,

21. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Kukulje Štrbac Jovanu iz Kukulja,

22. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Rasavac Čavrić Branku iz Srpca,

23. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Srbac mjesto Simić Boži i Simić Biljani iz Gornjih Srđevića,

24. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Srbac mjesto Ignjatić Draganu i Ignjatić Danki iz Župskog Razboja,

25. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Crnaja,

26. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana industrijske zone Crnaja,

27. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije dijela naselja Bajinci,

28. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije dijela naselja Bardača,

29. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Plana parcelacije dijela naselja Bajinci,

30. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu „Izmjene i dopune Regulacionog plana industrijske zone Crnaja“,

31. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Plana parcelacije dijela naselja Bardača,

32. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

Ministarstvo prosvjete i kulture pomoći će sanaciju štete na OŠ “Dositej Obradović”. Pomoćnik ministra Nataša Cvijanović u posjeti školi

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske spremno je da u najkraćem roku pomogne sanaciju štete na objektu Osnovne škole“Dositej Obradović“u Razboju na kojem je usled jučerašnjeg nevremena oštećen krov i vanjska fasada,rekla je danas pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje RS Nataša Cvijanović.Ona je tokom današnje posjete ovoj školi zajedno sa načelnikom opštine Srbac Mlađanom Dragosavljevićem rekla da Ministarstvo očekuje u narednim danima procjenu pričinjene štete na objektu škole od rukovodstva koju će uraditi Republička direkcija za obnovu i izgradnju.

„Imali smo priliku zajedno sa direktoricom škole i načelnikom opštine da obiđemo i vidimo kako izgleda školski objekat nakon nevremena koje je zadesilo ovaj kraj juče.Moram primjetiti da je dosta toga sanirano odnosno da je i kolektiv škole dosta učinio .Radnici su završili ono što su mogli ali ostaje onaj dio koji treba da se završi a tiče se fasade koja je oštećena .Isto tako treba uraditi jednu analizu i procjenu koja se odnosi na oštećenje krova budući da je vjetar odnio jedan dio krova i bez obzira što je to sanirano treba da se uradi analiza štete i da se vidi na koji način će se šteta refundirati odnosno na koji način ćemo obezbjediti sredstva“, rekla je Cvijanovićeva.

„U svakom slučaju mogu da naglasim da je Ministarstvo dobilo informaciju odmah čim se to desilo mi smo imali podatak od direktorice škole ,poslala nam je informaciju i na temelju toga i Republička direkcija za obnovu i izgradnju izašla je na teren.Sretna okolnost u svemu ovome je što nam se bliži kraj nastave u ovoj školskoj godini i s obzirom da je u ovoj školi ostvareno 95 odsto potrebnog fonda za završetak nastave nije bilo potrebe da se djeca izlažu riziku zbog ovakvih uslova u školi.Još jednom naglašavam da će Ministarstvo prosvjete i kulture učiniti sve da nastava u sledećoj školskoj godini počne nesmetano ne samo u ovoj školi nego u svim školama u RS“, rekla je Cvijanovićeva.

Direktorica škole Silvana Sekulić rekla je novinarima da je danas škola u mnogo boljem stanju nego što je to bilo juče.

„Zahvaljujući opštinskoj upravi krov je juče do popodnevnih časova saniran.Sad nam najveću opasnost predstavlja dio fasade sa jedne i druge strane škole koja se odlijepila od zida. Nastava je prekinuta zbog bezbjednosnih razloga učenika zbog nemogućnosti da se ovo sanira za dan dva ,a svakako je i kraj školske godine pa nismo željeli rizikovali.Očekujem podršku našeg ministarstva i svih ljudi dobre volje i nadam se da će se sanirati oštećenja što prije kako zbog naše školske djece ali i djece koja svakodnevno dolaze na školsko igralište“, rekla je direktorica Sekulić.

Načelnik Mlađan Dragosavljević se zahvalio na posjeti pomoćnici ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje RS Nataši Cvijanović i zainteresovanosti resornog ministarstva kada je u pitanju objekat škole u Razboju.

„Iskoristio bih priliku da se zahvalim na zainteresovanosti i ekspeditivnosti resornog ministarstva kada je u pitanju objekat škole u Razboju i posjeta pomoćnice ministra Nataše Cvijanović tako da i na taj način imamo jednu vrstu garancije i sigurnosti da kada su u pitanju problemi uzrokovani nevremenom u ovoj školi budu rješeni na kvalitetan način.Imamo puno bolju sliku u odnosu na ono što smo zatekli juče. Krov je odmah saniran u toku dana zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika Vatrogasne jedinice i Civilne zaštite Srbac a i radnici škole su se dosta angažovali,ali sama bezbjednost situacije zahtjeva hitnost u saniranju fasade na školskom objektu“, rekao je načelnik Dragosavljević.

Dragosavljević je rekao da je nevrijeme napravilo velike štete na javnim i privatnim objektima i da je juče razgovarao sa premijerom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem o novonastaloj šteti u srbačkoj opštini koji je poručio da će Vlada RS pomoći.

„Ne možemo se pohvaliti da je dobra situacija ali u svakom slučaju radi se pojedinačno u domaćinstvima na otklanjanju šteta.Nadležne komisije za procjenu su na terenu i u najkraćem roku će pokušati obaviti svoj posao.Ono što nam je u ovom momentu najbitnije i pruža nam veliku podršku je moj razgovor sa predsjednikom Vlade Radovanom Viškovićem i kao i uvjek kada smo se našli u nevolji premijer je obećao u okviru realnih mogućnosti da će se pomoći svim ljudima koji su pretrpjeli štete na kućama i objektima u kojima žive što nam mnogo znači u ovom momentu“, rekao je Dragosavljević.

Olujno nevrijeme koje je juče oko 6 časova zahvatilo srbačku opštinu pričinilo je velike štete na stambenim,pomoćnim,poljoprivrednim i drugim objektima.

Najviše su pogođeni dijelovi Glamočana,Razboja,Kladara i Bajinaca a oštećeno je najmanje tridesetak kuća .Olujno nevrijeme je pričinilo značajne štete i na elektro mreži kao i na poljoprivrednim usjevima,prije svega na kukuruzu i pšenici,a oštećeno je i nekoliko plastenika.