Šesnaestogodišnji David Vujić iz Srpca najmlađi agent za nekretnine u Evropi

Sa samo 16 godina David Vujić iz Srpca najmlađi je agent za nekretnine u Evropi. Već sa 13 je zaradio prvi novac, koji je prema njegovim rečima, bio “ozbiljniji”. Dan ovog tinejdžera počinje u pet ujutru i završava se kasno u noć.

,,Budim se tako rano kako bih mogao da “ugrabim “dan što prije i da ostvarim određenu prednost nad drugima. Uglavnom, kada svi spavaju, ja radim“, započeo je razgovor David Vujić.

David pohađa Gimnaziju u Centru srednjih škola “Petar Kočić” Srbac i sam je došao na ideju da završi međunarodnu Akademiju za biznis. U njegovoj želji da napreduje, podržali su ga roditelji.

,,Sertifikat profesionalnog agenta nekretnina, koji je zapravo međunarodni, dobio sam sa 16 godina i to me je učinilo najmlađim profesionalnim agentom u Evropi. Prosječan agent za nekretnine je žena koja ima 57 godina, što me čini 41 godinu mlađim od prosječnog agenta”, dodaje Vujić. Kako je objasnio, navedena Akademija traje godinu dana. Međutim, ovo nije jedini Davidov sertifikat.

,,Što se tiče ranijih uspjeha, sa 14 sam dobio međunarodni sertifikat za marketing profesonalca. Na obje akademije, bio sam među najuspešnijim polaznicima koji su završili program. Tu su uglavnom odrasli ljudi, tako da je to uspjeh sam po sebi”, istakao je tinejdžer.

Najmlađi agent za nekretnine u Evropi, kako tvrdi za sebe, priča da je motivaciju da završi akademije pronašao u tome što ima visoke ciljeve i želio je da iskoristi svoje sposobnosti koje poseduje. Pored toga što ide u gimnaziju i što je dobio sertifikate, David nalazi vrijeme i za hobije.

,,Bavim se sportom i radim na sebi”, naveo je David za kraj razgovora.

Izvor: Telegraf

Predsjednik BO Srbac Goran Plotan: Odlični početni rezultati Fonda solidarnosti za pomoć u rješavanju stambene problematike

„Nadam se da smo ovu 2020.godinu završili sa uspjehom,a najbitnije je što smo osnovali Fond solidarnosti“, rekao je gostujući u programu Radio Srpca predsjednik Boračke organizacije Goran Plotan.
„Кada je u pitanju rad BO u 2020.godini, mogu reći da su planirane aktivnosti u velikom procentu urađene iako se BO u svom radu susretala sa problemima vezanim za aktuelnu pandemiju virusa korona. U narednom periodu veću pažnju treba posvetiti radu sa mjesnim boračkim organizacijama i po mogućnosti održati sastanke u mjesnim boračkim organizacijama na kojima će se razgovarati o podizanju stepena naplate članarine jer se sredstva prikupljena od članarine koriste za aktivnosti Fonda solidarnosti. Na terenu imamo dobru saradnju, ali bi mogla biti još bolja i jača jer nam se svakim danom javljaju borci koji traže pomoć, pa nam je prioritet da se još više angažujemo da im pomognemo da pristojno žive”, kaže Plotan i dodaje da će u saradnji sa opštinskom upravom ,povodom božićnih praznika podjeliti 40 paketa sa životnim namirnicama porodicama iz svih boračkih kategorija gradjana koji žive u težoj materijalnoj situaciji.
„Bo Srbac okuplja trenutno 2000 članova,od čega je 1600 demobilisanih boraca ,295 ratnih vojnih invalida i 102 porodice poginulih boraca. Naplativost članarine je bila simbolična ,a osnivanjem Fonda solidarnosti odlučili smo da sredstva od članarine budu usmjerena za aktivnosti Fonda. Sada oko 1200 boraca plaća članarinu,a ranijih godina je to bilo izmedju 400 i 500 boraca ,tako da nam je želja da se što više učlani kako bi zaživio Fond“, rekao je Plotan.
Programski ciljevi i zadaci su definisani Statutom BO, a to je zaštita prava i interesa demobilisanih boraca, RVI i porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca kao i unapredjenje njihovog materijalnog položaja i socijalne sigurnosti.
U sastavu BO Srbac djeluju 22 mjesne boračke organizacije, a najviši nivo odlučivanja je Skupština koju čini 39 delegata,odnosno predstavnici svih mjesnih boračkih organizacija. Skupštinu čine dva odbora, Odbor RVI i Odbor porodica poginulih boraca, Predsjedništvo od 11 članova i dva ravnogorska pokreta.
„Fond solidarnosti je ostvario dobre početne rezultate u prvoj godini svog postojanja, plan rada je čak i nadmašen, a u idućoj godini planiramo da se sredstva Fonda za pomoć u rješavanju stambene problematike udvostruče u odnosu na 2020.godinu. U planu je da se obezbjedi kompletan materijal za gradnju kuća trojici članova BO kao i da se pomoć pruži za još 11 boraca u sanaciji i adaptaciji postojeće stambene jedinice. Procijene su da je za realizaciju ovih 14 zahtjeva neophodno oko 30.000 maraka“, kaže Plotan i dodaje da plan jest ambiciozan ali da smatra da će uz pomoć članstva, opštine Srbac, republičkih institucija kao i privrednika srbačke opštine biti i realizovan.
Opštinska boračka organizacija Srbac je formirana 1997.godine, a 2014.godine mijenja naziv u BO Srbac.Prvi predsjednik je bio Ranko Smiljanić, potom Milan Pavlović, Vićo Kovačević, Sveto Stojaković, Duško Mitrić i sadašnji predsjednik je Goran Plotan koji je na ovu funkciju imenovan prije godinu i po dana.
Govoreći o učešću u ratu,Plotan kaže da je otišao u Zapadnu Slavoniju u novembru 1991.godine kao borac Lake pješadijske brigade koja je bila u sastavu 122 brigade Prvog krajiškog korpusa i tu je ostao sve do formiranja Prve srbačke lake pješadijske brigade.
„Najteži trenutak mi je bio u Zapadnoj Slavoniji kad je pored mene smrtno stradao jedan borac,a najradosniji kad sam nakon ranjavanja i liječenja u trajanju od 8 mjeseci,došao svojoj kući“, kaže Plotan.
„Iskoristio bih priliku da svim članovima BO Srbac i ostalim gradjanima opštine Srbac čestitam novogodišnje i božićne praznike,da ih proslave u zdravlju i sreći u krugu svojih porodica“,rekao je Plotan
Emisiju Gost programa sa Goranom Plotanom, možete poslušati na web stranici Radio-Srpca. 

Mjere produžene do 15.januara

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević donio je novu Naredbu o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19).1.

U cilju sprečavanja širenja virusa krona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 15.01.2021. godine zabranjuju se na teritoriji Opštine Srbac:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,

2) muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,

3) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

2. Obavezuju se građani da:

1) na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,

2) u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

3. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

1) djeca mlađa od 7 godina života,

2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

4. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,

2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4) pridržavaju se uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavlja.

5. Do 15.01.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06,00 do 22,00 časa:

1) svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.),

2) priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.),

3) prodaja alkoholnih pića pomoću aparata za samoposluživanje (automata).6. Do 15.01.2021. godine, u periodu od 22,00 do 06,00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

7. Do 15.01.2021. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

8. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

9. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl) dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

10. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU„Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

11. Svi subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

12. Pravni subjekti koji vrše javna ovlašćenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

13. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Srbac putem nadležnih inspektora i Кomunalna policija u sastavu ovog Odjeljenja. Odjeljenje za inspekcijske poslove će o izvršenom nadzoru blagovremeno obavještavati Načelnika Opštine u funkciji Кomandanta opštinskog štaba za vanredne situacije.

14. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17, 42/20 i 98/20).

15. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, primjenjuju se:

– Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID-19) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20) i

– Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/20).

16. Ovom Naredbom prestaje da važi Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19) broj: 02-022-148/20 od 30.11.2020. godine.

17. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Srbac

Dnevne Novosti 22 12 2020

Sahranjena Srpčanka Katica Lukešević-Kata

Juče je na vječni počinak ispraćena naša sugrađanka Katica Lukešević-Kata, koja je preminula 20.decembra u Domu za stara lica u Poveliču u 64.godini, usljed teške bolesti.

 Kata je dobro znana svim generacijama Srpčana, jer, iako nije rođena u Srpcu, u njemu je odrasla i provela cijeli svoj život.

,,Živjela je tiho tu kraj nas, a isto tako tiho je i napustila ovaj svijet. Neko bi rekao da je živjela životom koji je sama izabrala, ali njen život je ustvari obilježen nizom nesrećnih okolnosti koji ju je usmjerio na taj životni put kojim je živjela. Dobra, tiha, skromna i potpuno sama. Živjela je uz podršku nekoliko ljudi iz Srpca koji su joj pomagali i kojima je ona vjerovala. Nadam se da je njena napaćena duša konačno našla svoj mir”, navela je u saopštenju Milka Bajić iz Centra za socijalni rad.

Ovim putem mole se svi ljudi koji nešto znaju o Katinoj  sestri Heleni Lukešević da dostave podatke u Centar za socijalni rad.  Helena je Katin jedini srodnik, a jedino  je poznato da živi u Njemačkoj i da je udata za njemačkog državljanina.

,,Potreban nam  je datum rođenja, adresa, prezime, bilo šta što bi mi pomoglo da se s njom stupi u kontakt”, napominje Milka Bajić.

Humanitarna akcija ,,Jedan slatkiš- jedno dijete“: Dodjela paketića zakazana za 25.decembar

Humanitarna akcija ,,Jedan slatkiš-jedno dijete“ privodi se kraju, a građani imaju mogućnost da još danas ostave slatkiše u kutije postavljene u tu svrhu koje se mogu naći u trgovinskim radnjama na području naše opštine.

Paketići koji će biti pakuvani od prikupljenih slatkiša namijenjeni su djeci iz socijalno ugroženih porodica.

Kako nas je informisala predsjednica Nevladine organizacije ,,Milenijum“ Sanela Vidović, dodjela paketića je zakazana u petak, 25.decembra ,u restoranu Sportske dvorane ,,9.januar“ sa početkom u 10 časova.

Zbog epidemiloške situacije, ove godine neće biti organizovano fotografisanje sa Djeda Mrazom, a dodjela paketića ća biti organizovana uz poštovanje preporučenih mjera u cilju sprečavanja širenja virusa korona.

Humanitarnu akciju ,,Jedan slatkiš-jedno dijete“ organizovala je Nevladina organizacija „Milenijum“, u saradnji sa UG. „C.E.Z.A.R.“, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom Opštine Srbac i Savjetom učenika CSŠ „Petar Kočić“.

Info dan o digitalnoj transformaciji u malim i srednjim preduzećima u srijedu 23. decembra

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa područnim privrednim komorama, u srijedu, 23.12.2020. u 10 časova organizuje info dan o značaju primjene digitalne transformacije u malim i srednjim preduzećima (MSP).

Cilj organizacije info dana je predstavljanje projekta „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“ i značaja primjene digitalne transformacije u MSP. U okviru info dana biće predstavljen i Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske i usluge Centra.

Info dan se organizuje u okviru projekta Privredne komore Republike Srpske „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“. Partneri u projektu su kompanije Saga NFG d.o.o. Banja Luka i Topinoks d.o.o. iz Prnjavora, te Područna privredna komora Banja Luka i Inovacioni centar Banja Luka. Projekat ima za cilj podići konkurentnost i inovacione kapacitete izvozno-orijentisanih malih i srednjih preduzeća (MSP) metaloprerađivačke i mašinske industrije Republike Srpske.

U narednom periodu projektom DigIT SME je planirana organizacija edukacija na temu primjene digitalne transformacije u MSP, povezivanje i saradnja kompanija iz sektora metalo-prerade i sektora informaciono-komunikacionih tehnologija i podrška primjeni digitalne transformacije u privrednim društvima.

Učešće na prezentaciji je besplatno. Prezentaciju možete pratiti putem sljedećeg Zoom linka: https://us02web.zoom.us/j/84704128363?pwd=WmlVNG9lMFZyZ3NsZC9za21kdVUyQT09

Potrebno je potvrditi učešće na: milenal@bl.komorars.ba

Marija Šarić iz Nožičkog po drugi put napisala najljepše pismo Djeda Mrazu

Učenica petog razreda iz Nožičkog Marija Šarić, drugu godinu zaredom napisala je najljepše pismo Djeda Mrazu u konkurenciji 82 učenika iz banjalučke regije, a osnovac Luka Lepir iz Srpca zauzeo je drugo mjesto. Za izuzetnu kreativnost Marija je nagrađena tablet računarom, dok je Luka dobio bežične slušalice.

Radi se o tradicionalnoj novogodišnjoj aktivnosti koju svake godine organizuju Pošte Srpske uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Tri prvoplasirana učenika koji su napisali najljepša pisma sa područja koje obuhvataju radne jedinice Pošta Srpske u Banjaluci, Bijeljini, Prijedoru, Doboju, Brčkom, Trebinju, Sokocu, Zvorniku i Foči dobiće robne nagrade, dok će ostali za iskazani trud dobiti paketiće, među kojima su i učenici srbačke škole Marko Pejaković i Ana Railić.

Ukupno će biti nagrađeno preko 500 mališana iz cijele Republike Srpske koji su slali pisma. Đaci su u pismima naveli da su bili dobri tokom cijele godine i zatražili da im Djeda Mraz donese neki poklon, brata ili sestru. Mališani su imali priliku da crtaju i razne crteže, poput porodice, Djeda Mraza, poklona ili drugih novogodišnjih motiva.Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane pojavom i širenjem virusa korona, ove godine neće biti organizovane završne manifestacije izbora najljepšeg pisma Djeda Mrazu, već će svi pokloni biti dostavljeni na kućnu adresu.Spisak nagrađenih možete pogledati na internet stranici Pošta Srpske klikom na link: http://www.postesrpske.com/wp-content/uploads/2020/12/spisak-nagradjenih-DM-20.pdf?fbclid=IwAR31R2u_sbq-HPxFfmcU-42ozfbHBtBRAtQxXhY2XgeDt8ZYYPkWo5MMEr8

Učenica Marija Šarić prošle godine je prvi put proglašena najboljom na ovom konkursu a odličan plasman ostvarila je i učenica Ana Railić, koja je bila treća na banjalučkoj regiji.Uspjeh srbačke škole iste godine upotpunilo je još nekoliko đaka iz četvrtog i petog razreda koji su za svoju kreativnost nagrađeni poklon paketićima.Održavanjem ove manifestacije, Pošta uspostavlja jedinstven način “komunikacije” između mališana i Djeda Mraza, te najmlađima omogućava ostvarenje želja.Video u kojem Marija recituje svoje pismo Djeda Mrazu možete pogledati na Fejsbuk stranici udruženja “Moje Nožičko” klikom na link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=784391668782212&id=295423661012351

Dnevne Novosti 21 12 2020

Na sastancima Odbora RVI I Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca BO Srbac razmatrana izvještajna i programska dokumenta

Pod predsjedavanjem Gorana Trivunića i Branka Grahovca danas su u prostorijama Boračke organizacije opštine Srbac održane sjednice Odbora ratnih vojnih invalida i Odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca, a u radu oba Odbor aučestvovao je i predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan.

Odbori su usvojili izvještaje o radu za 2020. godinu konstatujući da je period na koje se odnose izvještaji karakterisala pandemija virusa korona zbog koje je došlo do velikog poremećaja u ukupnom funkcionisanju života u Republici Srpskoj, pa tako i u opštini Srbac i svim njenim institucijama, a to se odraziloi na rad BO i njenih Odbora.

Odbori su se trudili da u najvećoj mogućoj mjeri, a poštujući situaciju i naredbe, propise i uredbe rade na realizaciji svojih planiranih aktivnosti u čemu se i uspjelo. Određene aktivnosti iz objektivnih razloga nisu provedene, a prvenstveno se odnose na održavanje zajedničkog sastanka Odbora sa svim članovima iz reda porodica poginulih i zarobljenih boraca, odnosno ratnih vojnih invalida jer nije bilo uslova.

Podržan je i pohvaljen rad Fonda solidarnosti BO opštine Srbac o čijem radu i planovima za narednugodinu je govorio predsjednik BO opštine Srbac Goran Plotan.

Usvojeni su i Programi rada oba Odbora za 2021.godinu.

Na sjednicama je najavljena i podjela 40 Božićnih paketa sa osnovnim životnim namirnicama, koja će obuhvati članove BO opštine Srbac, a spiskovi korisnika izrađeni su od strane mjesnih boračkih organizacija.